Laboratoria przyszłości

Działania podjęte w ramach programu Laboratoria Przyszłości (rok szkolny 2023/2024):

Koordynatorki: Joanna Palińska i Katarzyna Sowińska

.

.

Działania podjęte w ramach programu Laboratoria Przyszłości (rok szkolny 2022/2023):

Koordynatorki: Joanna Palińska i Katarzyna Sowińska