Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami:

w roku szkolnym 2017/2018

   •  07.09.2017 r. – zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas I o godz. 17:00 oraz zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas IV o godz. 18:00
   • 21.09.2017 r. – zebrania ogólne dla rodziców uczniów klas II i III o godz. 17:00 oraz zebrania ogólne dla rodziców uczniów klas V-VII o godz. 18:00
   • 28.09.2017 r. -zebranie Rady Rodziców o godz. 17:30
   • 26.10.2017 r. -zebrania indywidualne kl.I-VII
   • 30.11.2017 r. -zebrania indywidualne kl.I-VII
   • 01.02.2018 r. -zebrania śródroczne kl.I-VII godz.17:00
   • 22.03.2018 r. -zebrania indywidualne kl.I-VII
   • 17.05.2018 r. zebrania ogólne kl.I-VII godz. 17:00