Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami:

w roku szkolnym 2023/2024

  • 20.09.2023 r. – zebrania z wychowawcami dla klas I-III
  • 21.09.2023 r. – zebrania z wychowawcami dla klas IV-VIII
  • 26.10.2023 r. – konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów
  • 14.12.2023 r. – konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów / powiadomienia o ewentualnych zagrożeniach
  • 01.02.2024 r. – zebrania ogólne z wychowawcami
  • 21.03.2024 r.  – konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów; dla klas ósmych – omówienie organizacji egzaminu ósmoklasisty
  • 23.05.2024 r. – konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów / powiadomienia o ewentualnych zagrożeniach ; dla klas ósmych – omówienie organizacji zakończenia roku szkolnego

.