Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników i  materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich w roku szkolnym 2023-2024 – klasy 4 – 8

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024 – klasa I

PRZEDMIOTAUTORTYTUŁWYDAWNICTWO 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNABarbara Mazur Beata Sokołowska Katarzyna Zagórska„Gra w kolory” Podręcznik do języka polskiego 4 części Ćwiczenia do języka polskiego 2 części Zeszyt do kaligrafii Ćwiczenia do matematyki 2 części Zbiór zadań do matematyki Wyprawka Karty muzyczne Kaligrafia Płyta na zajęcia komputeroweMac Edukacjapodręcznik-                zasoby biblioteki,   ćwiczenia- zakupione z dotacji MEiN
JĘZYK ANGIELSKIBruni Cristiana, Lochowski Tessa„New English Adventure 1”- podręcznik “New English Adventure 1” -ćwiczeniaPearsonpodręcznik-                zasoby biblioteki,   ćwiczenia- zakupione z dotacji MEiN
RELIGIARedakcja: Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak  KLASA 1 „Poznaję Boży Świat” Redakcja: Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak  Jednośćzakupują rodzice

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024  – klasa II

PRZEDMIOTAUTORTYTUŁWYDAWNICTWO 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNABarbara Mazur Beata Sokołowska Katarzyna Zagórska      „Gra w kolory” Podręcznik 4 części – 2 semestry Ćwiczenia 2 części Ćwiczenia matematyka 2 części Zbiór zadań do matematyki Ćwiczenia usprawniające czytanie                       i pisanie Edukacja informatyczna CDMAC Edukacjazakupione z dotacji MEiN
JĘZYK ANGIELSKILambert Viv, Worrall Anne „New English Adventure 2”- podręcznik “New English Adventure 2” ćwiczenia  Pearsonzakupione z dotacji MEiN
RELIGIAks. T.Śmiech E. Kondrak B.Nosek„Odkrywam Królestwo Boże” –podręcznikJednośćzakupują rodzice

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024  – klasa III

PRZEDMIOTAUTORTYTUŁWYDAWNICTWO 
  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNABarbara Mazur Beata Sokołowska Katarzyna Zagórska„Gra w kolory” Podręcznik do języka polskiego 4 części Podręcznik/matematyka Ćwiczenia do języka polskiego 2 części Ćwiczenia do matematyki 2 części Ćwiczenia ortograficzno -gramatyczne Zbiór zadań do matematyki Płyta na zajęcia komputeroweMac Edukacjapodręcznik-                zakupione z dotacji MEiN   ćwiczenia- zakupione z dotacji MEiN
JĘZYK ANGIELSKILambert Viv, Worrall Anne „New English Adventure 3”-podręcznik “New English Adventure 3” ćwiczeniaPearsonpodręcznik-                zasoby biblioteki,   ćwiczenia- zakupione z dotacji MEiN
RELIGIAks. T.Śmiech E. Kondrak B.Nosek„Poznaję Jezusa” podręcznik „Poznaję Jezusa” zeszyt ćwiczeńJednośćzakupują rodzice

Szczegółowy wykaz podręczników dla klasy 4 rok szkolny 2023/2024

przedmiotwydawnictwotytułautoruwagi
język polski
podręcznikWSiPZamieńmy słowo. Język polski.Izabela Bartol Jagoda Michalak Magdalena Biskupska-Duda  dotacja MEN
ćwiczeniaWSiPZamieńmy słowo – zeszyt ćwiczeń dla kl. 4Izabela Bartol Jagoda Michalak Magdalena Biskupska-Dudadotacja MEN
matematyka
podręcznikGWO„Matematyka z plusem 4”M.Dobrowolska M.Jucewicz M.Karpiński P.Zarzycki  dotacja MEN
ćwiczeniaGWO„Matematyka z plusem 4” wersja CM.Dobrowolska M.Jucewicz M.Karpiński P.Zarzyckidotacja MEN
język angielski
podręcznikPearson„ English Class A1”Zervas, Bright,Tkacz,dotacja MEN
ćwiczeniaPearson„ English Class A1”Liz Kilbey, Brightdotacja MEN
historia
podręcznikNowa Era (edycja 2023/2025 )Wczoraj i dziś.           Klasa 4. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.Bogumiła Olszewska Wiesława Surdyk- Fertsch Grzegorz Wojciechowskidotacja MEN
przyroda
podręcznikWSiPPoznajemy przyrodęKatarzyna Przybysz, Anna Romanska, Joanna Gadomska  dotacja MEN
ćwiczeniaWSiPPoznajemy przyrodęKatarzyna Przybysz, Anna Romanska, Joanna Gadomskadotacja MEN
plastyka
podręcznikNowa Era„ Do dzieła ! kl. 4 ”J.Lukas, K.Onakdotacja MEN
muzyka
podręcznikNowa Era„ Lekcja muzyki 4”M.Gromek, G.Kilbachdotacja MEN
technika
podręcznikWsiPKarta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze.B. Bogacka – Osińska, D.Łazuchniewiczdotacja MEN
informatyka
  podręcznikWSiPInformatyka 4Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska- Kranas,dotacja MEN
język niemiecki
podręcznikLektor Klett„Wir smart 1”B.Kania, E.Książek – Kempa, E. Wieszczeczyńska, A.Kubickakupują rodzice
ćwiczeniaLektor Klett„Wir smart1.Smartbuch” rozszerzony zestaw ćwiczeńB.Kania, E.Książek – Kempa, E. Wieszczeczyńska, A.Kubickakupują rodzice
religia
podręcznikJedność„ Miejsce pełne BOGActw”ks. Dr K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosekkupują rodzice
ćwiczeniaJedność„ Miejsce pełne BOGActw”E.Kondrak, E.Parszewskakupują rodzice

Szczegółowy wykaz podręczników dla klasy 5  rok szkolny 2023/2024

przedmiotwydawnic twotytułautoruwagi
język polski
podręcznikWSiP„ Słowa z uśmiechem” Literatura i kultura „ Słowa z uśmiechem” Nauka o języku i ortografiaE. Horwath A.Żegleń  Zasoby biblioteki
ćwiczeniaWSiP„ Słowa z uśmiechem” Gramatyka i ortografiaE. Horwathdotacja MEN
matematyka
podręcznikWSiP„Matematyka 5”A.Dubiecka B.Dubiecka-Kruk P.Piskorski, E.Malicka  Zasoby biblioteki
ćwiczeniaWSiP„Matematyka 5” cz. 1 i 2A.Dubiecka B.Dubiecka-Kruk P.Piskorski, E.Malickadotacja MEN
język angielski
podręcznikPearson„ English Class A1+”J. Croxford, Fruen, TkaczZasoby biblioteki
ćwiczeniaPearson„ English Class A1+”J. Heathdotacja MEN
historia
podręcznikWSiPHistoria 5Krzysztof Kowalewski Igor Kąkolewski Anita Plumińska- MielochZasoby biblioteki
geografia
podręcznikNowa EraPlaneta Nowa 5F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. MalarzZasoby biblioteki
ćwiczeniaNowa EraZeszyt ćwiczeń – Planeta Nowa 5 Nowa podstawa programowaK. Skomorokodotacja MEN
biologia
podręcznikNowa EraPuls życia 5Marian Sęktas, Joanna StawarzZasoby biblioteki
plastyka
podręcznikNowa Era„ Do dzieła! ” kl.5J.Lukas, K.OnakZasoby biblioteki
muzyka
podręcznikNowa Era„ Lekcja muzyki 5 ”M.Gromek, G.KilbachZasoby biblioteki
technika
podręcznikWSiP„Technika na co dzień” kl. 4-6 nr dop. MEN 850/2/2017E. Bubak E. Królicka M. DudaZasoby biblioteki
informatyka
  podręcznikWSiPInformatyka 5Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska- KranasZasoby biblioteki
język niemiecki
podręcznikLektor Klett„Wir smart 2”M. Giorgio E.Książek –Kempa, E. Wieszczeczyńska, O. Młynarskakupują rodzice
ćwiczeniaLektor Klett„Wir smart 2.Smartbuch” rozszerzony zestaw ćwiczeńM. Giorgio E.Książek –Kempa, E. Wieszczeczyńska, O. Młynarska A. Kubickakupują rodzice
religia
podręcznikJedność„ Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”ks. dr Krzysztof Mielnicki Elzbieta Kondrakkupują rodzice
ćwiczeniaJedność„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”ks. dr Krzysztof Mielnicki Elżbieta Kondrakkupują rodzice

Szczegółowy wykaz podręczników dla klasy 6 rok szkolny 2023/2024

przedmiotwydawnic twotytułautoruwagi
język polski
podręcznikWSiP„ Słowa z uśmiechem” Literatura i kultura „ Słowa z uśmiechem” Nauka o języku i ortografiaE. Horwath A.Żegleń  zasoby biblioteki
ćwiczeniaWSiP„ Słowa z uśmiechem” Gramatyka i ortografiaE. Horwathdotacja MEN
matematyka
podręcznikWSiP„Matematyka 6”A.Dubiecka B.Dubiecka-Kruk P.Piskorski, T.Malicki  zasoby biblioteki
ćwiczeniaWSiP„Matematyka 6” cz. 1 i 2A.Dubiecka B.Dubiecka-Kruk P.Piskorski, T.Malickidotacja MEN
język angielski
podręcznikPearson„ English Class A2”Sandy Zervas Catherine Brightzasoby biblioteki
ćwiczeniaPearson„ English Class A2”J. Heathdotacja MEN
historia
podręcznikWSiP„Historia 6”A.Plumińska- Mieloch J.Kąkolewskizasoby biblioteki
geografia
podręcznikNowa EraPlaneta Nowa 6D.Szczypiński Rachwał, R. Malarzzasoby biblioteki
ćwiczeniaNowa EraPlaneta Nowa 6Kamila Skomorokodotacja MEN
biologia
podręcznikNowa EraPuls życia klasa 6Joanna Stawarzzasoby biblioteki
plastyka
podręcznikNowa Era„ Do dzieła! ” kl.6J.Lukas, K.Onakzasoby biblioteki
muzyka
podręcznikNowa Era„ Lekcja muzyki 6 ”M.Gromek, G.Kilbachzasoby biblioteki
technika
podręcznikWSiP„Technika na co dzień” kl. 4-6E. Bubak E. Królicka M. Dudazasoby biblioteki
informatyka
  podręcznikWSiPInformatyka 6Agnieszka Samulska,Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranaszasoby biblioteki
język niemiecki
podręcznikLektor Klett„Wir smart 3”M. Giorgio E.Książek – Kempa, E.Wieszczeczyńska O. Młynarskakupują rodzice
ćwiczeniaLektor Klett„Wir smart 3.Smartbuch” rozszerzony zestaw ćwiczeńM. Giorgio E.Książek Kempa, E.Wieszczeczyńska O. Młynarskakupują rodzice
religia
podręcznikJedność„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”ks. dr Krzysztof Mielnicki Elzbieta Kondrakkupują rodzice

Szczegółowy wykaz podręczników dla klasy 7 rok szkolny 2023/2024

przedmiotwydawnictwotytułautoruwagi
język polski
podręcznikWSiPZamieńmy słowo. Język polski.Agata Karolczyk – Kozyra Magdalena Krajewska Agata Sieńczuk Dorota Kujawa- Weinkedotacja MEN
ćwiczeniaWSiPZamieńmy słowo. Język polski. – zeszyt ćwiczeń dla kl. 7Agata Karolczyk – Kozyra Magdalena Krajewska Agata Sieńczuk Dorota Kujawa- Weinke  dotacja MEN
matematyka
podręcznikGWO„Matematyka z plusem 7”M.Dobrowolska M.Jucewicz M.Karpiński P.Zarzyckidotacja MEN
ćwiczeniaGWO„Matematyka z plusem 7” wersja CM.Dobrowolska M.Jucewicz M.Karpiński P.Zarzyckidotacja MEN
język angielski
podręcznikPearson„ English Class A2+”B.Hastings, S.Mc Kinlay, C. Barracloughdotacja MEN
ćwiczeniaPearson„ English Class A2+”Lynda Edwardsdotacja MEN
język niemiecki
podręcznikWSiP„Kompass Deutsch 2”E.Reymont, A Sibiga, M.Jezierska -Wiejakdotacja MEN
ćwiczeniaWSiP„Kompass Deutsch 2”E.Reymont, A Sibiga, M.Jezierska -Wiejakdotacja MEN
historia
podręcznikNowa Era (edycja 2023/2025)Wczoraj i dziś.    Klasa 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.Stanisław Roszak Anna Łaszkiewicz Jarosław Kłaczkow  dotacja MEN
geografia
podręcznikNowa EraPlaneta Nowa Neon kl.7 Nowość! Edycja 2023–2025Szubert Mariusz, Rachwał Tomaszdotacja MEN
ćwiczeniaNowa EraPlaneta Nowa Neon kl.7Knopik Justyna, Kucharska Maria, Przybył Ryszard, Skomoroko Kamila, Witek-Nowakowska Alina  dotacja MEN
biologia
podręcznikNowa EraPuls życia klasa 7Małgorzata Jefimowdotacja MEN
chemia
podręcznikWSiPŚwiat chemiiAnna Warchoł, Andrzej Danel, Dorota Lewandowskadotacja MEN
fizyka
podręcznikNowa Era„Spotkania z fizyką 7”Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańskadotacja MEN
     
plastyka
podręcznikNowa Era„ Do dzieła 7”M.Ipczyńska, N.Mrozkowskadotacja MEN
muzyka
podręcznikNowa Era„ Lekcja muzyki 7”M.Gromek, G.Kilbachdotacja MEN
informatyka
  podręcznikWSiPInformatyka 7Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska- Kranas, Witold Kranasdotacja MEN
religia
podręcznik  Jedność„Szczęśliwi, którzy czynią dobro.”Ks. dr Krzysztof Mielncki, Elzbieta Kondrak, Agnieszka Sętorekkupują rodzice

Szczegółowy wykaz podręczników dla klasy 8 rok szkolny 2023/2024

przedmiotwydawnictwotytułautorcena
język polski
podręcznikWSiP„ Myśli i słowa 8” Literatura-kultura- nauka o językuE. Nowak, J. GawełZasoby biblioteki
ćwiczeniaWSiP„ Gramatyka i stylistyka”- zeszyt ćwiczeńZ. Czarniecka-Rodzikdotacja MEN
matematyka
podręcznikWSiP„Matematyka 8”A.Makowski, T.Masłowski, A.ToruńskaZasoby biblioteki
ćwiczeniaWSiP„ Matematyka 8”- zeszyt ćwiczeńA.Makowski, T.Masłowski, A.Toruńskadotacja MEN
język angielski
podręcznikPearsonEnglish class B1B.Hastings, S.Mc Kinlay, C. BarracloughZasoby biblioteki
ćwiczeniaPearson„ English Class B1”Sheila Dignendotacja MEN
język niemiecki
podręcznikWSiP„Kompass team 3”E.Reymont, A Sibiga, M.Jezierska WiejakZasoby biblioteki
ćwiczeniaWSiP„Kompass team 3”E.Reymont, A Sibiga, M.Jezierska Wiejakdotacja MEN
historia
podręcznikWSiP„ Historia 8 ”Wojciech Kalwat Piotr Szlanta Andrzej ZawistowskiZasoby biblioteki
geografia
podręcznikNowa EraGeografia 8 Planeta Nowa Nowa edycja (2021-2023)Dawid Szczypiński, Tomasz RachwałZasoby biblioteki
ćwiczeniaNowa EraGeografia 8 Planeta Nowa Nowa edycja (2021-2023)Ryszard Przybyłdotacja MEN
biologia
podręcznikNowa EraPuls życia klasy 8Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian SęktasZasoby biblioteki
chemia
podręcznikWSiPŚwiat chemii 8Anna Warchoł, Andrzej Danel, DorotaZasoby biblioteki
   Lewandowska, Marcin Karelus 
fizyka
podręcznikNowa Era„To jest fizyka 8”Marcin Braun, Weronika ŚliwaZasoby biblioteki
wos
podręcznikNowa Era„Dziś i jutro” – podręcznik do wiedzy i społeczeństwa dla szkoły podstawowej.I. Janicka A. Janicki A. Kucia-Maćkowska T. MaćkowskiZasoby biblioteki
edukacja dla bezpieczeństwa
podręcznikNowa EraŻyjş i działam bezpiecznieJaíosław SłomaZasoby biblioteki
informatyka
  podręcznikWSiPInformatyka 8Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska- Kranas, Witold Kranas, Mirosław WyczółkowskiZasoby biblioteki
religia
podręcznikJedność„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi.”ks. Dr K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewskakupują rodzice