Pracownicy

 • Teresa Marciniak – Sekretarz szkoły
 • Jadwiga Kuriata – Sekretarz szkoły
 • Dorota Krawiec – Pielęgniarka szkolna
 • Anna Perła – opiekun dzieci przechodzących przez jezdnię
 • Krystyna Wychowaniec – Pracownik obsługi – woźna
 • Alicja Woroniuch – Pracownik obsługi – woźna
 • Zbigniew Pawlaczyk – Pracownik obsługi – konserwator
 • Elżbieta Kozak – Pracownik obsługi – sprzątaczka
 • Katarzyna Malinowska – Pracownik obsługi – sprzątaczka
 • Anna Olszewska  – Pracownik obsługi –sprzątaczka
 • Urszula Pełka – Pracownik obsługi – sprzątaczka
 • Marcelina Pawlik – Pracownik obsługi – sprzątaczka
 • Mieczysława Błaszczyk – Pracownik obsługi- sprzątaczka
 • Irena Mirek – Pracownik obsługi – sprzątaczka