Pracownicy

  • Teresa Marciniak – Sekretarz szkoły
  • Jadwiga Kuriata – Sekretarz szkoły
  • Dorota Krawiec – Pielęgniarka szkolna
  • Anna Perła – Strażnik szkoły
  • Grażyna Bogucka – Pracownik obsługi – sprzątaczka
  • Weronika Chwastyk – Pracownik obsługi – woźna
  • Krystyna Wychowaniec – Pracownik obsługi – woźna
  • Halina Leszczewska – Pracownik obsługi – sprzątaczka
  • Joanna Wychowaniec – Pracownik obsługi – sprzątaczka
  • Zbigniew Pawlaczyk – Pracownik obsługi – konserwator