Nauczyciele

Rok szkolny 2020/2021

Język polski:

 • Ewa Winnicka
 • Katarzyna Szylar-Łęczycka
 • Angelika Śmigielska-Cygan
 • Małgorzata Susłowicz
 • Aleksandra Ławrynowicz

Język angielski:

 • Monika Górniak
 • Anna Pluskota
 • Jolanta Kosowska
 • Oliwia Jewuła

Język niemiecki:

 • Monika Górniak
 • Zofia Jankowska
 • Lucyna Dziubczyńska-Szram

Historia:

 • Joanna Kozińska-Nyckowska
 • Mateusz Pazgan

Wiedza o społeczeństwie:

 • Mateusz Pazgan

Matematyka:

 • Karolina Kuszel
 • Małgorzata Czarnik
 • Marta Czekałowska
 • Małgorzata Horak
 • Joanna Palińska – urlop zdrowotny

Przyroda:

 • Lidia Reps
 • Marta Czerwieniec

Biologia:

 • Marcelina Jurdziak

Geografia:

 • Katarzyna Sowińska

Fizyka:

 • Kinga Szumielewicz

Chemia:

 • Anna Szczotka

Informatyka:

 • Aleksander Sokólski
 • Iwona Gidzińska
 • Karolina Kuszel

Nauka gry w szachy:

 • Agnieszka Śleziak

Technika/Plastyka

 • Elżbieta Drabo

Muzyka:

 • Karolina Altmajer- Moskal

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Marzena Winter

Religia:

 • s. Maria Polak
 • Joanna Geremesz

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • Joanna Geremesz

Etyka:

 • Agata Staromłyńska

Doradztwo zawodowe:

 • Iwona Więcko

Wychowanie fizyczne:

 • Sylwia Wakuła
 • Marta Czerwieniec
 • Adrian Czerwieniec
 • Wojciech Szram

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Aneta Grzeszczuk
 • Alicja Szram
 • Dorota Andruszkiewicz
 • Iwona Gidzińska
 • Alicja Łęgocka-Drab
 • Magdalena Kościelna
 • Renata Palińska
 • Iwona Szwabowska
 • Agnieszka Krzyżanowska

 Logopeda:

 • Ewa Czech – Chołuj
 • Angelika Śmigielska-Cygan
 • Agata Staromłyńska

Pedagog:

 • Iwona Więcko
 • Katarzyna Mikuła

Psycholog:

 • Aleksandra Jaros- Łazarewicz
 • Małgorzata Miziak

Terapia pedagogiczna, rewalidacja:

 • Katarzyna Szydłowska
 • Marzena Winter
 • Iwona Więcko
 • Małgorzata Miziak

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych:

 • Agata Staromłyńska
 • Katarzyna Mikuła
 • Katarzyna Szymańska
 • Marzena Winter

Bibliotekarz:

 • Karolina Kubalka

Zajęcia świetlicowe:

 • Lucyna Łuczak
 • Natalia Womaszka
 • Marta Kantyka
 • Agnieszka Śleziak
 • Zofia Janowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 • Marzena Winter
 • Zofia Jankowska

Wolontariat:

 • Anna Pluskota