Nauczyciele

Rok szkolny 2022/2023

Język polski:

 • Ewa Winnicka
 • Katarzyna Szylar-Łęczycka
 • Angelika Śmigielska-Cygan
 • Małgorzata Susłowicz
 • Aleksandra Ławrynowicz

Język angielski:

 • Monika Górniak
 • Anna Pluskota
 • Jolanta Kosowska
 • Oliwia Jewuła

Język niemiecki:

 • Monika Górniak
 • Zofia Jankowska
 • Lucyna Dziubczyńska-Szram

Historia:

 • Joanna Kozińska-Nyckowska
 • Mateusz Pazgan

Wiedza o społeczeństwie:

 • Mateusz Pazgan

Matematyka:

 • Marta Czekałowska
 • Kinga Szumielewicz
 • Joanna Palińska
 • Agnieszka Ryling

Przyroda:

 • Katarzyna Sowińska

Biologia:

 • Lidia Reps
 • Aleksandra Grzegocka-Jurczyk

Geografia:

 • Katarzyna Sowińska

Fizyka:

 • Kinga Szumielewicz

Chemia:

 • Aleksandra Grzegocka-Jurczyk

Informatyka:

 • Przemysław Jadaś
 • Iwona Gidzińska

Technika/Plastyka

 • Elżbieta Drabo

Muzyka:

 • Paulina Buczkowska-Grzelka

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Marzena Winter

Religia:

 • s. Maria Polak
 • Maria Mikulska

Etyka:

 • Agata Staromłyńska

Doradztwo zawodowe:

 • Iwona Więcko

Wychowanie fizyczne:

 • Marta Czerwieniec
 • Adrian Czerwieniec
 • Michał Wojciechowski

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Aneta Grzeszczuk
 • Alicja Szram
 • Iwona Gidzińska
 • Alicja Łęgocka-Drab
 • Magdalena Kościelna
 • Renata Palińska
 • Iwona Szwabowska
 • Agnieszka Krzyżanowska
 • Małgorzata Kuras

 Logopeda:

 • Ewa Czech – Chołuj
 • Angelika Śmigielska-Cygan
 • Joanna Dąbrowska
 • Agata Staromłyńska

Pedagog:

 • Iwona Więcko
 • Elżbieta Stencel

Psycholog:

 • Aleksandra Jaros- Łazarewicz

Psycholog specjalny:

 • Katarzyna Mikuła

Terapia pedagogiczna:

 • Marzena Winter
 • Joanna Dąbrowska
 • Renata Palińska

Rewalidacja:

 • Marzena Winter
 • Katarzyna Mikuła

Współorganizowanie procesu kształcenia dzieci niepełnosprawnych:

 • Agata Staromłyńska
 • Katarzyna Mikuła
 • Joanna Dąbrowska
 • Marzena Winter
 • Krystyna Lachowicz

Bibliotekarz:

 • Karolina Kubalka

Zajęcia świetlicowe:

 • Magdalena Benedikt
 • Natalia Womaszka
 • Marta Kantyka
 • Marta Tysz
 • Zofia Jankowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 • Marzena Winter
 • Zofia Jankowska

Wolontariat:

 • Anna Pluskota
 • Joanna Kozińska-Nyckowska