Nauczyciele

Rok szkolny 2018/2019

Język polski:

 • Ewa Winnicka
 • Danuta Szwaj – urlop
 • Katarzyna Szylar-Łęczycka
 • Agnieszka Nawrocka
 • Angelika Śmigielska-Cygan
 • Małgorzata Susłowicz
 • Agata Staromłyńska
 • Joanna Kapitaniec

Język angielski:

 • Monika Górniak
 • Anna Pluskota
 • Monika Gorczowska
 • Marzena Gospodarek
 • Dariusz Kuglarz

Język niemiecki:

 • Monika Górniak
 • Lucyna Dziubczyńska-Szram
 • Zofia Molińska

Historia:

 • Joanna Kozińska-Nyckowska
 • Anna Bryjak

Wiedza o społeczeństwie:

 • Anna Bryjak

Matematyka:

 • Joanna Palińska
 • Małgorzata Czarnik
 • Marta Czekałowska
 • Małgorzata Horak

Przyroda:

 • Katarzyna Sowińska
 • Magdalena Jasińska

Biologia:

 • Katarzyna Sowińska
 • Magdalena Jasińska

Geografia:

 • Lidia Reps

Fizyka:

 • Zdzisława Tabaszewska

Chemia:

 • Jolanta Jurkiewicz

Informatyka:

 • Aleksander Sokólski
 • Iwona Gidzińska

Nauka gry w szachy:

 • Aleksander Sokólski

Technika:

 • Elżbieta Drabo

Muzyka:

 • Krzysztof Krzyżański

Plastyka:

 • Elżbieta Drabo
 • Małgorzata Tereba-Konarska

Religia:

 • s. Maria Polak
 • Adam Wilczyński

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • Anna Bryjak

Etyka:

 • Agata Staromłyńska

Doradztwo zawodowe:

 • Wioletta Tomczuk

Wychowanie fizyczne:

 • Sylwia Wakuła
 • Marta Czerwieniec
 • Adrian Czerwieniec
 • Wojciech Szram

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Barbara Mistecka

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Aneta Grzeszczuk
 • Alicja Szram
 • Anita Sudoł
 • Iwona Gidzińska
 • Alicja Łęgocka-Drab
 • Renata Palińska
 • Iwona Szwabowska
 • Urszula Szczypniak

 Logopeda:

 • Anna Banaszczyk-Susłowicz
 • Angelika Śmigielska-Cygan
 • Agata Staromłyńska

Rewalidacja:

 • Marzena Winter
 • Katarzyna Szydłowska

Pedagog:

 • Iwona Więcko
 • Katarzyna Mikuła

Psycholog:

 • Anna Szkarłat
 • Małgorzata Miziak – urlop

Terapia pedagogiczna:

 • Katarzyna Szydłowska

Bibliotekarz:

 • Karolina Kubalka
 • Joanna Kapitaniec

Zajęcia świetlicowe:

 • Magdalena Kościelna
 • Dorota Andruszkiewicz
 • Agnieszka Śleziak
 • Barbara Łatko