Dyrekcja

LIDIA REPS – dyrektor szkoły

EWA WINNICKA – wicedyrektor szkoły

BEATA ZIELIŃSKA – wicedyrektor szkoły