Dyrekcja

EWA WINNICKA – dyrektor szkoły

IWONA WIĘCKO – wicedyrektor szkoły

BEATA ZIELIŃSKA – wicedyrektor szkoły