Historia

     W czasach, gdy w Kątach Wrocławskich była jedna szkoła, mieściła się ona w dwóch budynkach. Jeden z nich znajdował się przy ul. Żeromskiego, a drugi budynek był zlokalizowany przy kościele. Nauczyciele uczący chodzili na lekcje z jednego budynku do drugiego. Z uwagi na uciążliwość tej sytuacji dnia 17 V 1956r. na Radzie Pedagogicznej nauczyciele podjęli uchwałę o powstaniu Szkoły Podstawowej nr 1, która mieściła się w budynku przy ul. Żeromskiego.

historia1historia2

Dnia 13 XI 1965 r. o godz. 14:00 poseł na sejm Jan Serwicki, w obecności przedstawicieli władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich dokonał uroczystego przecięcia wstęgi i wręczenia kluczy do szkoły kierownikowi Mieczysławowi Góreckiemu. Zaproszeni goście zwiedzili nową szkołę, po czym dla upamiętnienia wydarzenia wpisali się do Złotej Księgi. Ceremonię otwarcia szkoły uświetniły występy młodzieży.

historia3

W nowym budynku oddano do użytku uczniom i nauczycielom 7 izb lekcyjnych, pracownię zajęć praktycznych, gabinet biologiczny,  gabinet fizyczno – chemiczny, gabinet lekarza i dentysty, pokój pomocy naukowych, bibliotekę, kuchnię, jadalnię, świetlicę, salę gimnastyczną.

historia4

Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 V 1960 r. w sprawie nazw szkół ogólnokształcących, nadano szkole imię Generała Karola Świerczewskiego – Waltera. Co roku hucznie obchodzono rocznicę śmierci generała. W tamtych czasach patronat  nad  naszą  szkołą obejmowała jednostka wojskowa z Wrocławia.  Uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 27 sierpnia 1992 r. zniesiono imię patrona.

historia5

Dnia 20 czerwca 1967 r. kierownik szkoły p. Józef Nagórski żegna pierwszych absolwentów klasy ósmej na uroczystym apelu i wszyscy wraz z nauczycielami pozują do pamiątkowej fotografii.

historia6

 Wśród wychowawców rozpoznać można:  p. A. Klimczaka, J. Nagórskiego, M. Billi, A. Górecką, T. Burzyńską, J. Nowak, I Skupińską, L. Gadomską, M. Pstrąg, J. Baran, I. Olejnik, M. Gąsior, A. Urban, A. Nagórską, B. Guba, T Frączek.

 

– 1 stycznia 1973 r. Powstanie Zbiorczej Szkoły Gmninnej w Kątach Wrocławskich.

– 1 września 1981 r. Wprowadzenie przez Ministerstwo 5 dniowego cylku nauki.

– 31 marca 1999 r. Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Gminy w Kątach Wrocławskich aktu założycielskiego sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.

– 17 września 2010 r. Nadanie szkole imienia Kardynała Bolesława Kominka  oraz sztandaru.

DYREKTORZY SZKOŁY

Historia powojennej oświaty w Kątach Wrocławskich sięga lat pięćdziesiątych, kiedy od 17 maja 1956 r. w naszym mieście zaczęły funkcjonować dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 mieszcząca się w budynku przy ul. Żeromskiego i Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w budynku znajdującym się przy kościele.

Z tą historią nierozerwalnie łączą się osoby , które pełniły funkcje kierowników i dyrektorów szkół.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich na przestrzeni 60 lat w układzie chronologicznym

 

Lata Dyrektor Wicedyrektor
1956-1957 SP 1 ul. Żeromskiego Piotr Prasławski  
1957            SP1 ul. Żeromskiego Lidia Górczyńska  
1957-1962  SP1  ul. Żeromskiego Stanisław Borkowski  
1962-1965  SP1 ul. Żeromskiego Mieczysław Górecki  
1965- 1972  SP1 ul. Żeromskiego Maria Kossowska  
1972- 1974  SP1 ul. Żeromskiego Wiesław Szczodry  
1965—1967 SP3 ul. 1 Maja Mieczysław Górecki  
1967- 1972  SP3 ul. 1 Maja Józef Nagórski Antoni Gawron, Adam Klimczak
1972- 1976  ZSG ul. 1 Maja Maria Kossowska Adam Klimczak,Antoni Gawron, Irena Olejnik
1976- 1979  ZSG ul. 1 Maja Teresa Burzyńska Irena Olejnik
1979- 1984  ZSG ul. 1 Maja Adam Klimczak Janina Nowak
1984- 1985 ZSG ul. 1 Maja Janina Nowak Halina Milewska, Teresa Klimczak
1985- 1997 SP1 w Kątach Wrocławskich Teresa Klimczak Barbara Ciupińska, Maria Płotka,

 

Ryszard Guziejewski, Anna Rudzka- Kopeć, Lidia Reps

1997- 2022 SP1 w Kątach Wrocławskich Lidia Reps

Anna Rudzka Kopeć, Ewa Winnicka

 

Ewa Winnicka, Beata Zielińska

1999 – 2022   Ewa Winnicka

2014 – 2022

2022 nadal SP1 w Kątach Wrocławskich

 

 

Ewa Winnicka

Ewa Winnicka , Beata Zielińska

Iwona Więcko, Beata Zielińska