Publikacje

W tym miejscu zaprezentowane zostaną publikacje nauczycieli.

ZADANIA DLA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYCZNE

Klasy I-III

Powitanie wiosny-wiersz

Uporządkowanie zdań-wstawianie do tabeli

Klasy IV-VII

Skróty klawiszowe podczas pracy z edytorem tekstu

S. Lem Cyberiada- fragment

HENRYK SIENKIEWICZ- formatowanie