Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

LP. KLASA IMIĘ  I  NAZWISKO Funkcja
1. 1a Łukasz Augustyn
2. 1b Anna Koralewska
3. 1c Małgorzata Witkowska
4. 2a Aleksandra Czwojdrak
5. 2b Elżbieta Rakowska Przewodnicząca
6. 2c Monika Parzybut
7. 3a Leonard Marynowski
8. 3b Małgorzata Pawłowska
9. 3c Magdalena Zyder
10. 4a Kamila Badylak
11. 4b Magdalena Krzan
12. 4c Joanna Łuszacka
13. 5a Maja Jaworowska
14. 5b Aurelia Pawlata
15. 6a Anna Nowacka-Kapsa Sekretarz
16. 6b Anna Korczak
17. 6c Ewa Ośmiałowska
18. 6d Katarzyna Januś
19. 6e Anita Tarnowska-Kowal
20. 7a Elżbieta Giezek
21. 7b Agnieszka Becla Z-ca przewodniczącej
22. 7c Marta Janes-Żurek Skarbnik
23. 7d Anna Sowa-Staszałek
24. 7e Joanna Juniewicz
25 8a Katarzyna Tomczewska
26. 8b Monika Jurkiewicz
27. 8c Anita Tarnowska-Kowal

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

LP. KLASA IMIĘ  I  NAZWISKO TEL. KONTAKTOWY
1. 1a Czwojdrak  Aleksandra
2. 1b Rakowska  Elżbieta Przewodnicząca
3. 1c Parzybut  Monika
4. 2a Ślawska  Anna
5. 2b Kuriata  Mariusz
6. 2c Magdalena  Zyder
7. 3a Badylak  Kamila
8. 3b Krzan  Magdalena
9. 3c Łuszacka Joanna ( dz. Domalaczny )
10. 4a Jaworowska  Maja
11. 4b Pawlata Aurelia
12. 5a Nowacka-Kapsa  Anna Sekretarz
13. 5b Korczak  Anna
14. 5c Ośmiałowska Ewa
15. 5d Januś  Katarzyna
16. 5e Anita Tarnowska-Kowal
17. 6a Giezek  Elżbieta Członek Komisji Rewizyjnej
18. 6b Becla Agnieszka ( dz. Czaja ) Wiceprzewodnicząca
19. 6c Herod-Hasbay Monika Członek Komisji Rewizyjnej
20. 6d Sowa-Staszałek  Anna
21. 6e Juniewicz  Joanna
22. 7a Tomczewska  Katarzyna
23. 7b Jurkiewicz  Monika ( dz. Wawrzyniak)
24. 7c Zając Agata
25 8a Bobowiec  Ewa Skarbnik
26. 8b Filak  Anna Członek Komisji Rewizyjnej
27. 8c Wawrzyniak  Dawid

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2018/2019 


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

1a SP     Majeran Michał

1b SP     Rajca Gabriela

1c SP     Zyder Magdalena

2a SP     Badylak Kamila

2b SP     Krzan Magdalena

2c SP     Wiśniewska Anna

3a SP     Jaworowska Maja

3b SP     Pawlata Aurelia

4a SP     Nowacka-Kapsa Anna

4b SP     Korczak Anna

4c SP     Hajncz Dagmara

4d SP     Regucki Paweł – SEKRETARZ

4e SP     Tarnowicz-Kowal Anita

5a SP     Giezek Elżbieta

5b SP     Becla Agnieszka – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

5c SP     Herod- Hasbay Monika

5d SP     Sowa – Staszałek Anna

5e SP     Juniewicz Joanna

6a SP     Tomczewska Katarzyna

6c SP     Tarnowicz Marzena

6b SP     Jurkiewicz Monika

7a SP     Bobowiec Ewa

7b SP     Filak Anna

7c SP     Rakowska Elżbieta- PRZEWODNICZĄCA

8a SP     Niewiadomska Magdalena

8b SP     Kraska Katarzyna – SKARBNIK

8c SP     Janes -Żurek Marta