Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Klasa

Imię i nazwisko

Funkcja w Radzie Rodziców

Ia

Maja Jaworowska

Ib

Magdalena Niewiadomska

IIa

 Anna Nowacka-Kapsa

IIb

Anna Korczak

 

IIc

Monika Bubel

IId

Agnieszka Litwin

IIe

Agnieszka Kłodzińska

Sekretarz

IIIa

Anna Wawrzyniak

IIIb

Magdalena Kalimow

IIIc

 Monika Herod-Hasbay

IIId

Łukasz Tamaka

 Zastępca Przewodniczącej Zarządu

IIIe

 Anna Wiśniewska

IVa

Ewa Czekańska

 

IVb

Monika Jurkiewicz

 

IVc

Łukasz Zbroszczyk

 

Va

Agnieszka Dziekan-Arasimowicz

 

Vb

 Anna Filak

 

Vc

Elżbieta Rakowska

Przewodnicząca Zarządu

VIa

 Alicja Bulanda

 

VIb

 Katarzyna Kraska

Skarbnik 

VIc

 Sławomir Wilczyński