Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

KLASAIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
1aAnna Szczotka
1bKatarzyna Czajka 
1cEwelina Kapka 
2aMonika Parzybut 
2bMateusz Cygan 
2cKatarzyna Czajka 
3aJoanna Kapitaniec 
3bLeonard Marynowski 
3cEwa Szymszon 
4a 
4bAnna Koralewska
4cKrzysztof Zarówny
5aAleksandra Czwojdrak 
5bElżbieta Rakowska Przewodnicząca
5cAnna KaczanowskaSkarbnik
6aRadosław Owczarkowski 
6bMarlena Staszak 
6cAnna Nowacka- Kapsa 
7aMałgorzata Kuriata 
7bMagdalena Krzan 
7cBarbara Kobos- Wawer 
8aMaja Jaworowska 
8bAnna Filak 
 
 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

KLASAIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
1aMonika ParzybutZastępca  Przewodniczącej
1bMateusz Cygan 
1cKatarzyna Czajka 
2aJoanna Kapitaniec 
2bLeonard Marynowski 
2cEwa Szymszon 
3aNie wybrano przedstawiciela 
3bEwelina Wróblewska 
3cMałgorzata Witkowska 
4aAleksandra Czwojdrak 
4bElżbieta RakowskaPrzewodnicząca
4cAnna KaczanowskaSkarbnik
5aRadosław Owczarkowski 
5bMarlena Staszak 
5cAnna Nowacka-KapsaSekretarz
6aAnna Wróblewska 
6bMagdalena Krzan 
6cJoanna Łuszacka 
7aMaja Jaworska 
7bAnna Filak 
8aMagdalena Kalimow 
8bAnna Protaś 
8cEwa Ośmiałowska 
8dKatarzyna Januś 
8eAnita Tarnowska-Kowal 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

LP.KLASAIMIĘ  I  NAZWISKOFunkcja
1.1aJoanna Kapitaniec 
2.1bLeonard Marynowski 
3.1cEwa Szymszon 
4.2aŁukasz Augustyn 
5.2bAnna Koralewska
6.2cMałgorzata Witkowska 
7.3aAleksandra Czwojdrak 
8.3bElżbieta Rakowska 
9.3cMonika Przybut 
10.4aRadosław Owczarowski 
11.4bMarlena Staszak 
12.4cAnna Nowacka – Kapsa 
13.5aAnna Wróblewska 
14.5bMagdalena Krzan 
15.5cJoanna Łuszacka
16.6aMaja Jaworowska 
17.6bAnna Filak 
18.7aMagdalena Kalimow 
19.7bAnna Protaś 
20.7cEwa Ośmiałowska 
21.7dKatarzyna Januś
22.7eAnita Tarnowska – Kowal
23.8aElżbieta Giezek 
24.8bAgnieszka Becla 
258cMarta Janes – Żurek 
26.8dAnna Sowa – Staszałek 
27.8eJoanna Juniewicz 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

LP. KLASA IMIĘ  I  NAZWISKO Funkcja
1. 1a Łukasz Augustyn  
2. 1b Anna Koralewska  
3. 1c Małgorzata Witkowska  
4. 2a Aleksandra Czwojdrak  
5. 2b Elżbieta Rakowska Przewodnicząca
6. 2c Monika Parzybut  
7. 3a Leonard Marynowski  
8. 3b Małgorzata Pawłowska  
9. 3c Magdalena Zyder  
10. 4a Kamila Badylak  
11. 4b Magdalena Krzan  
12. 4c Joanna Łuszacka  
13. 5a Maja Jaworowska  
14. 5b Aurelia Pawlata  
15. 6a Anna Nowacka-Kapsa Sekretarz
16. 6b Anna Korczak  
17. 6c Ewa Ośmiałowska  
18. 6d Katarzyna Januś  
19. 6e Anita Tarnowska-Kowal  
20. 7a Elżbieta Giezek  
21. 7b Agnieszka Becla Z-ca przewodniczącej
22. 7c Marta Janes-Żurek Skarbnik
23. 7d Anna Sowa-Staszałek  
24. 7e Joanna Juniewicz  
25 8a Katarzyna Tomczewska  
26. 8b Monika Jurkiewicz  
27. 8c Anita Tarnowska-Kowal  

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

LP. KLASA IMIĘ  I  NAZWISKO TEL. KONTAKTOWY
1. 1a Czwojdrak  Aleksandra  
2. 1b Rakowska  Elżbieta Przewodnicząca
3. 1c Parzybut  Monika  
4. 2a Ślawska  Anna  
5. 2b Kuriata  Mariusz  
6. 2c Magdalena  Zyder  
7. 3a Badylak  Kamila  
8. 3b Krzan  Magdalena  
9. 3c Łuszacka Joanna ( dz. Domalaczny )  
10. 4a Jaworowska  Maja  
11. 4b Pawlata Aurelia  
12. 5a Nowacka-Kapsa  Anna Sekretarz
13. 5b Korczak  Anna  
14. 5c Ośmiałowska Ewa  
15. 5d Januś  Katarzyna  
16. 5e Anita Tarnowska-Kowal  
17. 6a Giezek  Elżbieta Członek Komisji Rewizyjnej
18. 6b Becla Agnieszka ( dz. Czaja ) Wiceprzewodnicząca
19. 6c Herod-Hasbay Monika Członek Komisji Rewizyjnej
20. 6d Sowa-Staszałek  Anna  
21. 6e Juniewicz  Joanna  
22. 7a Tomczewska  Katarzyna  
23. 7b Jurkiewicz  Monika ( dz. Wawrzyniak)  
24. 7c Zając Agata  
25 8a Bobowiec  Ewa Skarbnik
26. 8b Filak  Anna Członek Komisji Rewizyjnej
27. 8c Wawrzyniak  Dawid  

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2018/2019 


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

1a SP     Majeran Michał

1b SP     Rajca Gabriela

1c SP     Zyder Magdalena

2a SP     Badylak Kamila

2b SP     Krzan Magdalena

2c SP     Wiśniewska Anna

3a SP     Jaworowska Maja

3b SP     Pawlata Aurelia

4a SP     Nowacka-Kapsa Anna

4b SP     Korczak Anna

4c SP     Hajncz Dagmara

4d SP     Regucki Paweł – SEKRETARZ

4e SP     Tarnowicz-Kowal Anita

5a SP     Giezek Elżbieta

5b SP     Becla Agnieszka – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

5c SP     Herod- Hasbay Monika

5d SP     Sowa – Staszałek Anna

5e SP     Juniewicz Joanna

6a SP     Tomczewska Katarzyna

6c SP     Tarnowicz Marzena

6b SP     Jurkiewicz Monika

7a SP     Bobowiec Ewa

7b SP     Filak Anna

7c SP     Rakowska Elżbieta- PRZEWODNICZĄCA

8a SP     Niewiadomska Magdalena

8b SP     Kraska Katarzyna – SKARBNIK

8c SP     Janes -Żurek Marta