Aktywna tablica

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Rządowy program Aktywna tablica na lata 2017 – 2019 przewiduje dofinansowanie szkół podstawowych na zakup nowoczesnych pomocy naukowych. Tablica interaktywna pozwala nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych.

Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując tablice interaktywne:

a) Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów.

b) Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji. c) Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w Internecie.

d) Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów.

e) Wykorzystywanie obrazów graficznych, zdjęć i filmów dla wzmocnienia percepcji wzrokowej.

f) Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk (fizycznych czy przyrodniczych), których nie można pokazać uczniom w inny sposób, a które pozwalają łatwiej zrozumieć te zjawiska.

g) Korzystając z tablicy nauczyciel korzysta wraz z uczniami z jednego komputera.

Koordynatorem tego projektu w naszej szkole jest p. Iwona Gidzińska. Powołany został także zespół wspomagający pracę dyrektora oraz koordynatora przy projekcie, a są to: p. wicedyrektor Beata Zielińska, p. Małgorzata Czarnik, p. Aleksander Sokólski.

Plan działań:

Realizacja rządowego programu Aktywna tablica

Szkolenia w ramach projektu „Aktywna tablica”:

W ramach projektu „Aktywna tablica”, dnia 17.01.2019 r. odbyło się szkolenie z obsługi monitora interaktywnego prowadzone przez pracownika firmy PB Komputer. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele naszej szkoły. Szkolenie obejmowało głównie zagadnienia z obsługi i zastosowania monitora interaktywnego na lekcjach.

  • Informacje o użytkowaniu i konserwacji monitora interaktywnego.
  • Problemy pojawiające się podczas użytkowania monitora.
  • Kalibracja monitora interaktywnego oraz tablicy interaktywnej.

W lutym nauczyciele uczestniczyli w e-spotkaniu organizowanym przez WSiP, przy współpracy Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych oraz portalowi Super Belfrzy. Temat spotkania „TIK na lekcjach- jak zacząć?” obejmował zagadnienia:

  • Rola zaangażowania i motywacji w procesie uczenia się.
  • Dlaczego warto wykorzystywać nowe technologie w szkole?
  • Źródła inspiracji – przegląd zasobów i narzędzi dostępnych w sieci (m.in. chmury wyrazów, mówiące awatary, interaktywne gry i ćwiczenia, quizy…).
  • Prezentacja dobrych praktyk.

XII Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów.

22-23 marca 2019 r. koordynatorka projektu Iwona Gidzińska uczestniczyła w XII Ogólnopolskim Zlocie Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów. Celem konferencji było zaprezentowanie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań TIK dla szkół.

W trakcie Zlotu odbyło się wiele wykładów cenionych edukatorów:

1. Cyfrowa rodzina – nowe wyzwanie w pudełku z zabawkami.

2. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w procesie edukacyjnym.

3. Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania z użyciem interaktywnego oprogramowania.

4. Działania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Edukacji – na co i jak można pozyskać środki.

5. Nauczania hybrydowe na przykładzie kontrowersyjnym.

6. Co siedzi w Sieci, czyli darmowe ciastka (prywatność a darmowe aplikacje; jak dostosować uprawnienia aplikacji).

7. Trendy EdTech, które mają znaczenie.

8. Sezamie, otwórz się! Nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych (jak doskonalić umiejętności w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych; kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy).

9. Jak rozmawiać z uczniami o mowie nienawiści. Przykłady dobrych praktyk.

10. To my jesteśmy szkołą. Samorząd Uczniowski.

Uczestnicy brali udział w warsztatach prowadzonych przez uznanych praktyków:

1. Od zera do kodera. Pierwsze kroki w nauce kodowania od przedszkolaka do uczniaka. Kodowanie online i offline (nauka kodowania przez zabawę i ruch; dostępne narzędzia; od kodowania offline do wykorzystania nowoczesnych technologii).

2. O projektach edukacyjnych „od kuchni” (dlaczego warto pracować metodą projektu; jak się za to zabrać, czyli co planować, jak realizować i dokumentować; dobre projekty, czyli jakie).

3. Cyfrowa ciemnia fotograficzna (myszka vs tablet graficzny; jak poprawić jakość zdjęcia; darmowa alternatywa dla Photoshopa).

4. „Magiczny Dywan” w edukacji, czyli jak rozwijać kompetencje matematyczne, społeczne i inne za pomocą rąk, nóg i nie tylko (edukacja poprzez ruch, czyli o rozwijaniu kompetencji prostych i złożonych z wykorzystaniem wybranych gier i zabaw; funkodowanie, czyli jak rozwijać myślenie koputacyjne; magiczny dywan a diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka/ucznia).

5. Modułowa pracownia przyrodnicza, czyli biologia, której nie zapomnicie.

6. Myślenie wizualne – innowacja pedagogiczna.

Była to doskonała okazja dla nauczycieli wszystkich przedmiotów do wymiany doświadczeń w zakresie świadomego stosowania technologii w procesie edukacyjnym.

Współpraca nauczycieli w międzyszkolnej sieci realizującej Program „Aktywna tablica”:

Nasza szkoła podjęła współpracę z nauczycielami szkół podstawowych w Borowej oraz w Siedlcu, w ramach międzyszkolnej sieci realizującej program.  Zespół wspomagający pracę dyrektora oraz koordynatora przy projekcie uczestniczy we wspólnych spotkaniach szkoleniowych.

Linki do szkół uczestniczących w sieci:

Szkoła Podstawowa im. Odkrywców i Podróżników w Borowej

Szkoła Podstawowa w Siedlcu im. ks. Jana Twardowskiego

SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK:

LEKCJE OTWARTE Z WYKORZYSTANIEM TIK:

Mistrzowie Kodowania – 2.04.2019 r.

W dniu 2.04 2019 r. odbędą się zajęcia otwarte z udziałem uczniów klasy III z zastosowaniem tablicy interaktywnej.

Temat zajęć: „Podstawy kodowania w programie Scratch. Sterowanie robotami.”

Relacja z przebiegu zajęć:

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III oraz dzieci z zerówki z Przedszkola Sióstr Elżbietanek. Podczas zajęć nauczycielka wykorzystała przygotowane na tablicę interaktywną zadania prezentujące układanie prostych skryptów poruszających duszkami. Uczniowie na tablicy interaktywnej zajmowali się następującymi zadaniami:

• Wybór duszka z galerii duszków.

• Wybór tła z biblioteki.

• Przeglądanie zbioru klocków odpowiadających za ruch. Wypróbowywanie ich działania poprzez klikanie, przesuwanie.

• Przeglądanie zbioru klocków odpowiadających za wygląd duszka. Wypróbowywanie ich działania poprzez klikanie, przesuwanie.

• Układanie prostego skryptu powodującego ruch postaci. Łączenie klocków – analogia do puzzli.

• Sprawdzanie działania klocka „zawsze”.

W kolejnej części zajęć dzieci, przy pomocy tabletów sterowały robotami m-Bot.

Uczestnicy zajęć byli bardzo zainteresowani zajęciami. Chętnie podchodzili do realizowania postawionych im zadań. Byli bardzo aktywni. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zadania polegające na sterowaniu robotów.

Zajęcia prowadziła Iwona Gidzińska

12.06.2019 r. odbędą się zajęcia otwarte w klasie I z udziałem monitora interaktywnego.

Relacja z przebiegu zajęć:

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy Ic. Podczas zajęć nauczycielka wykorzystała przygotowane na monitor interaktywny zadania i ćwiczenia utrwalające dodawanie i odejmowanie liczb do 20. Uczniowie, korzystając z monitora interaktywnego uzupełniali ciągi liczbowe, przyporządkowywali działania matematyczne do zdjęć z kostkami prezentującymi składniki dodawania, dopasowywali wyniki do działań, obliczali brakujące składniki i różnice, za pomocą interaktywnej gry matematycznej dopełniali liczby do 10.

Zajęcia przygotowała i poprowadziła Renata Palińska.

13.06.2019 r. odbędzie się lekcja otwarta w klasie VI z udziałem monitora interaktywnego.

Temat zajęć: Algorytmy na 64 polach.

Relacja z przebiegu lekcji:

W lekcji uczestniczyli uczniowie klas: VI i VII. Podczas lekcji nauczyciel wykorzystał przygotowane na monitor interaktywny zadania i ćwiczenia.  Uczniowie utrwalili zasady poruszania się figur szachowych. Nauczyciel zaprezentował ćwiczenia utrwalające ruchy figur. Na bieżąco omawiane były błędy lub inne możliwości rozwiązania zadań. Uczniowie zapoznali się z „problemem skoczka szachowego” oraz pojęciem algorytmu z nawrotami.

Lekcję przygotował i poprowadził Aleksander Sokólski.