Wspólna sprawa – akcja profilaktyczna przeciw przemocy i agresji w szkołach

stop

W kwietniu 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich przystąpiła do akcji profilaktycznej „Wspólna sprawa”, mającej na celu przeciwdziałanie występowaniu agresji i przemocy w szkole. Akcję zainicjował Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu.

Akcja miała na celu

– poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy i agresji oraz rozpowszechnianie skutecznych sposobów na zapobieganie ich występowaniu w szkole,

– promowanie otwartego mówienia o problemach związanych z agresją i przemocą oraz traktowanie ich w kategoriach wyzwania i szansy rozwojowej dla każdej szkoły,

– doskonalenie umiejętności współpracy między uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami i pracownikami Poradni

            W ramach akcji w dniu 17 kwietnia 2018 r. szkolenie  w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu odbyło się szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole” dla nauczycieli, uczniów i rodziców, przygotowujące do działań profilaktycznych w szkole. W tym spotkaniu uczestniczyła pedagog Iwona Więcko, pani Elżbieta Rakowska- przewodnicząca Rady Rodziców i uczniowie z klasy VIIb Marta Drab i Mateusz Kowalski. Efektem spotkania było wspólne stworzenie planu działań, które zostaną podjęte w naszej placówce w ramach przeciwdziałania przemocy i agresji.

            W dnia 12 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie podsumowujące, superwizyjne dla uczestników szkolenia na terenie Poradni, podczas którego uczestnicy programu dzielili się wrażeniami z przeprowadzonych działań i dobrymi praktykami, omawiali zaistniałe trudności oraz wspólnie poszukiwali nowych rozwiązań. Podczas tego spotkania pedagog Iwona Więcko przedstawiła prezentację multimedialną z tygodniowej akcji „STOP agresji i przemocy”, którą zorganizowała wspólnie z panią Lucyną Dziubczyńską- Szram w naszej szkole.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

STOP AGRESJI I PRZEMOCY