Ubezpieczenie NNW uczniów

Szanowni Państwo,

Został rozstrzygnięty przetarg na  „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej” przeprowadzony przez gminę Kąty Wrocławskie. Na stronie internetowej szkoły opublikowane  będą informacje dotyczące oferty ubezpieczeniowej.

Rodzice  zainteresowani ubezpieczeniem dziecka w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń  S.A. w roku szkolnym 2019-2020  mają obowiązek zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczenia  i wypełnić stosowne oświadczenie, w którym należy również wybrać wariant ubezpieczenia.  Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej szkoły  i wypełnione oddać do  sekretariatu szkoły przy ulicy 1 Maja.

Każdy z 4 wariantów polis ma swój numer konta, na który należy  wpłacać stosowną roczną składkę:

Wariant Suma ubezpieczenia Składka Nr konta Nr polisy
I 27 000,00 zł 38,00 zł 42 1240 6960 7170 0012 5006 5017 EDU-A/P 065017
II 29 000,00 zł 48,00 zł 85 1240 6960 7170 0012 5006 5019 EDU-A/P 065019
III 32 000,00 zł 55,00 zł 03 1240 6960 7170 0012 5006 5040 EDU-A/P 065040
IV – sport 27 000,00 zł 50,00 zł 35 1240 6960 7170 0012 5006 5046 EDU-A/P 065019

Dane ubezpieczyciela:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group

Ul. Noakowskiego 22, 00668 Warszawa

Wpłaty należy dokonać do 30 września 2019 r. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.

W sprawach roszczeń i odwołań wyznaczona jest osoba (broker ubezpieczeniowy) obsługująca ubezpieczenie NNW w naszej szkole. Kontakt:

Małgorzata Tusz

Tel. 665 669 232

e-mail: m.tusz@interbroker.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

OŚWIADCZENIE

INFORMATOR

TABELA NORM

INFORMACJE