Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 klas starszych

Drugiego września podczas uroczystych akademii rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. W klasach I – III apel inauguracyjny przypadł na godzinę 9:00, w klasach IV – V na 10:00, natomiast nasi najstarsi uczniowie uczestniczyli w uroczystości tuż przed godziną 11:00.

Panie wicedyrektor – Ewa Winnicka i Beata Zielińska przywitały serdecznie wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło wiceburmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Pani Katarzyny Łapińskiej – Szymańskiej.  

W pierwszej części apelu uczniowie obejrzeli prezentację nawiązującą do wydarzeń
z 1. września 1939 roku. Pani wicedyrektor Ewa Winnicka opatrzyła historycznym komentarzem obrazy, które pojawiały się na ekranie. Przybliżyła młodzieży zdarzenia sprzed 80 lat, kiedy to na polskie dzieci zamiast szkolnych ławek, troskliwych nauczycieli
i wspaniałej przygody, czekał okrutny los… początek II wojny światowej. Przy cichych, delikatnych dźwiękach muzyki Pani Winnicka przypomniała wszystkim słowa wzruszającego
i nostalgicznego wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach
z Westerplatte”, dzięki któremu na sali zapanował nastrój refleksji i zadumy.  Podążając za słowami z późniejszego wystąpienia  Pani wiceburmistrz,  była to pierwsza lekcja, w której nasi uczniowie uczestniczyli w nowym roku szkolnym.

Pod koniec uroczystości głos zabrała także Pani wiceburmistrz Katarzyna Łapińska – Szymańska, która złożyła uczniom życzenia, zmotywowała do pracy i dodała otuchy ósmoklasistom, którzy w tym roku szkolnym zmierzą się z egzaminem kończącym naukę
w szkole podstawowej.

W drugiej części apelu Pani wicedyrektor Beata Zielińska omówiła najważniejsze sprawy organizacyjne i kwestie dotyczące bezpieczeństwa w szkole oraz jej okolicy. W szczególności uwrażliwiła uczniów na zasady korzystania z przejścia dla pieszych przy ulicy 1 Maja
w związku z sygnalizacją świetlną. Następnie przedstawiła uczniom nowych nauczycieli
i wychowawców.

Galeria zdjęć