Nauczyciele dumni ze swoich uczniów

Z nieukrywaną dumą informujemy, że uczniowie naszych klas ósmych doskonale poradzili sobie z pierwszym egzaminem na zakończenie nauki.

Uczniowie naszej podstawówki nie zawiedli. Uzyskane przez Nich wyniki należą do najwyższych w kraju, są zdecydowanie wyższe od średniej krajowej i średniej uzyskanej w województwie dolnośląskim, czy powiecie wrocławskim. Szczegóły prezentujemy poniżej:

Nasza szkoła z języka polskiego uplasowała się w staninie 6 (wyżej średniej), z matematyki w staninie 7 (wysokiej), z języka angielskiego w staninie 8 (bardzo wysokiej), z języka niemieckiego w staninie 8 (bardzo wysokiej). GRATULACJE!!!

Zapraszamy również na stronę OKE, gdzie dokładnie można zapoznać się ze sprawozdaniem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w 2019 r .