„Tradycje bożonarodzeniowe na świecie” – prezentacje uczniów

tradycjeChociaż święta już za nami trwamy w radosnym czasie Bożego Narodzenia. W związku z tym z wielką przyjemnością przedstawiamy efekty pracy uczniów klas IV-VI, którzy przysłali swoje prezentacje na konkurs informatyczny

„Tradycje bożonarodzeniowe na świecie”.

Przypominamy, że celem konkursu było przedstawienie wielu, lub jednej z tradycji bożonarodzeniowych wybranego państwa ( do wyboru były wszystkie państwa świata) lub też regionu Polski (np. Mazury, Kurpie). Pracę można było wykonać za pomocą ogólnodostępnego,  dowolnie przez siebie wybranego programu. Jednym z warunków koniecznych do zakwalifikowania prac do konkursu było podanie informacji o źródłach, z których korzystali uczniowie.

Gratulujemy serdecznie

Krzysztofowi Dykielowi

Wiktorii Gosek

Jakubowi Jagielskiemu

Kamili Kuriacie

Oliwii Sudoł

 

Wasz udział w konkursie zostaje nagrodzony oceną celującą z zajęć komputerowych.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Zapraszamy do obejrzenia niezwykle ciekawych  prac konkursowych.

OLIWIA SUDOŁ 4A

JAKUB JAGIELSKI 4C

KAMILA KURIATA 6B

WIKTORIA GOSEK 5A

KRZYSZTOF DYKIEL 6B

Nauczycielki zajęć komputerowych

Małgorzata Czarnik

Barbara Jedynak