List otwarty pedagoga i psychologa szkolnego do Rodziców uczniów klas I-III

Szanowni Państwo,

coraz częściej zdarza się, że nowe technologie, nierozłączne z naszym otoczeniem, wykorzystywane są nie tylko w celach komunikacyjnych, ale też w takich, jakich wszyscy pragnęlibyśmy uniknąć. Żyjemy w czasach, w których dostęp do informacji jest bardzo łatwy i szybki.

Jednak nie oznacza to zmiany natury ludzkiej- w dalszym ciągu ludzie mogą doświadczać agresji czy bycia wyśmianym. Możemy więc być świadkami nowego rodzaju przemocy- takiej, która przeniosła się do Internetu. Ta łatwość w dostępie do sieci i szybsza komunikacja oznaczają, że znacznie prościej jest postawić kogoś w roli wyśmianego, ofiary. Cyberprzemoc rządzi się swoimi prawami. Nowoczesne technologie ułatwiają sprawcy bycie agresywnym, na przykład poprzez szybkość udostępniania informacji i przekazywania ich innym uczniom. Z tych samych powodów ofierze zdecydowanie utrudniają bronienie się. Taka informacja dodatkowo udostępniana szybko wpływa negatywnie na psychikę ofiary doświadczającej przemocy tego typu.

Drodzy Rodzice, my, jako placówka oraz zespół psychologiczno-pedagogiczny, działamy w zakresie profilaktyki- organizujemy warsztaty dotyczące cyberprzemocy, uświadamiamy młodzież o konsekwencjach takich zachowań. Zgodnie z oczekiwaniami większości rodziców na terenie szkoły nie obowiązuje zakaz posiadania komórki, jednak obowiązuje zakaz korzystania z niej w trakcie lekcji i przerw. W praktyce szkolnej trudno jest zapobiec łamaniu tej zasady przez uczniów. Dlatego zdarzają się sytuacje, kiedy telefon zostanie użyty w niewłaściwym celu, wyrządzając komuś krzywdę. Zespół psychologów i pedagogów w naszej szkole stara się rozwiązać każdy zgłaszany przypadek cyberprzemocy indywidualnie. Jednak my, jako nauczyciele, nie mamy prawa zaglądać w komórki Państwa dzieci.

Szanowni Państwo, to Wy, jako rodzice macie takie prawo. Dlatego zwracamy się z apelem, aby kontrolować działania swojego dziecka w sieci oraz na grupach społecznościowych (np.Messenger, What`s App itp.), ponieważ to rodzic jako pierwszy i jedyny może sprawdzić działania swojego dziecka, jakie to dziecko podejmuje w sieci.

We wrześniu 2020r. zespół pedagogów i psychologów zamierza przeprowadzić ankietę w klasach III oraz starszych. Ankieta ta dotyczy czynników ryzyka. W tym roku w klasach młodszych skupiłyśmy się nie tylko na bezpośrednim zagrożeniu, jakim jest agresja fizyczna, ale także na zachowaniu w Internecie oraz dostępie do aplikacji, które naszym zdaniem mogą być niepożądane.

Z poważaniem,
Psycholog Małgorzata Miziak
Pedagog Joanna Szymańska