Zapraszamy na pierwsze w tym roku zebranie

zebranie

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka
w Kątach Wrocławskich serdecznie zaprasza na  pierwsze w roku szkolnym 2016/2017

zebranie z Rodzicami.  

Spotkanie odbędzie się 22 września 2016 r. o godzinie 17.00  na sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ulicy Żeromskiego.

Po zebraniu ogólnym wychowawcy spotkają się z Rodzicami w klasach.

Serdecznie zapraszamy.