Harmonogram pracy pielęgniarki szkolnej

godziny-pracy

Harmonogram pracy  pielęgniarki  w roku szkolnym 2016/2017 w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej  i pierwszej pomocy przedlekarskiej

Wtorek          07.40 – 15.10

Środa            07.40 – 15.10

  / pierwsza,  trzecia  i  piąta  środa każdego miesiąca /

Piątek            07.40 – 15.10

pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania

mgr pielęgniarstwa   DOROTA  KRAWIEC

telefon kontaktowy  662 186 913