Zakończenie szkoły – POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

22 czerwca 2023r. o godz. 11.00 odbył się uroczysty apel zakończenia nauki w szkole podstawowej przez ósmoklasistów. Po serdecznym przywitaniu zaproszonych gości i uczniów klas 8 przystąpiono do przekazania sztandaru nowemu składowi pocztu sztandarowemu a uczniowie najstarszej klasy złożyli ślubowanie na sławienie dobrego imienia szkoły.

Następnie wręczono stypendia uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i sporcie. . Uhonorowano także tych, którzy byli laureatami lub finalistami konkursu ZDOLNY ŚLĄZAK. Kolejny punkt uroczystości dotyczył nagrodzenia uczniów, którzy wyróżnili się w nauce. Pogratulowano także rodzicom tych ósmoklasistów. Wychowawcy za szczególne zaangażowanie się w pomoc organizacji działań klasowych i szkolnych wręczyli rodzicom podziękowania. Każdy absolwent otrzymał dyplom ukończenia nauki w szkole podstawowej. Uroczystość przeplatana była występami szkolnego chóru GAMMA. Wierszami, drobnymi upominkami oraz bukietami kwiatów uczniowie złożyli wszystkim nauczycielom i rodzicom serdeczne podziękowania za zaangażowanie w ich edukacje i wychowanie. Na koniec siódmoklasiści w humorystyczny sposób pożegnali starszych kolegów.

Absolwentom życzymy wielu sukcesów w nowej szkole!

GALERIA ZDJĘĆ