Występ jasełkowy

W odpowiedzi na apel  Ojca Św. Franciszka zawarty w Liście Apostolskim „Admirabile signum”, dnia 19 grudnia 2019r. o godz. 17.00 w naszej szkole dzieci z klas drugich przedstawiły jasełka dla rodziców i zaproszonych gości.

Uczennica klasy 2a Alicja Ślawska, nawiązując do naszej polskiej tradycji przedstawiła cel jasełek. Następnie p. Dyrektor Lidia Reps powitała zaproszonych gości. Przedstawienie zostało odegrane na tle scenerii w Betlejem, którą wykonali rodzice uczniów klasy 2a. Dzieci wykazały talenty aktorskie przedstawiając swoje role z dziecięcą prostotą i wdziękiem. Uczniowie klasy 4b wykonali kolędę cicha noc  w języku migowym. Przedstawienie uświetnili uczniowie klasy 3a śpiewając kolędy. Blasku i piękna dodały efekty świetlne i głosowe.

Pani Dyrektor Lidia Reps podziękowała organizatorom jasełek: S. Augustynie Polak, p. Agnieszce Krzyżanowskiej, p. Anecie Grzeszczuk i p. Marzenie Winter. Podziękowania otrzymali także Rodzice za szczególną pomoc w przygotowaniu jasełek.

Dzieci oraz rodzice, którzy zostali laureatami konkursu na „Najpiękniejszy wieniec adwentowy” otrzymali dyplomy i upominki sfinansowane przez Radę Rodziców.

Pani Dyrektor wręczyła certyfikaty osobom, które zakupiły cegiełki w ramach akcji „Jedynki literki – szkolne bohaterki”. Celem tej akcji było ufundowanie napisu nazwy szkoły na nowej części budynku.

Na zakończenie s. Augustyna Polak podziękowała Pani Dyrektor Lidii Reps za otwartość i zaufanie, Pani Wicedyrektor Ewie Winnickiej i Pani Wicedyrektor Beacie Zielińskiej za wsparcie i życzliwość. Nauczycielom za zaangażowanie. Pracownikom obsługi za wszelką pomoc. Rodzicom za poświęcony czas i dzieciom za wspólny trud przygotowania jasełek.

W piątek 20 grudnia 2019 r. jasełka zostały przedstawione w dwóch turach o godz. 9.00 dla klas 5c, 5d, 5e i wszystkich pozostałych klas 6 – 8. i o godz. 10.50 dla klas 1 – 3 oraz  klas 4a, 4b    i  5a, 5b.

W tym dniu wszystkie dzieci wyróżnione w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec adwentowy” otrzymały dyplomy i upominki, sfinansowane przez Radę Rodziców.

Na zakończenie oklaskami wyraziliśmy wdzięczność Jezusowi za tajemnicę Bożego Narodzenia.

S. Augustyna Polak

Galeria zdjęć.

Jasełka dla zaproszonych gości 19 XII 2019 r.

Jasełka dla uczniów 20 XII 2019 r.

Film