Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

WYNIKIWczoraj opublikowane zostały wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasisty. Informujemy, że nasza szkoła uzyskała wysoki wynik 29,4 na 40 punków.

Średnie wyniki punktów uzyskany przez szóstoklasistów na sprawdzianie przedstawiają się następująco (na 40 możliwych):

– Polska 25,82 punktów

– województwo dolnośląskie 25,4

– powiat wrocławski 26,9

– gmina Kąty Wrocławskie 27,1

– nasza szkoła 29,4

 

Wyniki sprawdzianu w województwie dolnośląskim w zależności od lokalizacji szkoły są następujące (na 40 możliwych puntów)

– wieś – średnia 24,0

– miasto do 20 tys. mieszkańców – 24,5

– miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców – 25,3

– miasto powyżej 100 tys. mieszkańców – 27,5

 

Nasza szkoła znalazła się w skali staninowej w staninie 8 na 9 możliwych. W takiej staninie znalazło się 6,3% szkół w województwie dolnośląskim i 7,0% szkół w kraj.

W tekście rozwiązywanym przez szóstoklasistów było 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte – należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych, były też zadania otwarte – uczeń musiał sam napisać odpowiedź. Szóstoklasiści musieli też napisać tekst własny na zadany temat. Na napisanie sprawdzianu mieli 60 minut.