Lekcja otwarta dla rodziców uczniów klasy IVA

mini-DSCN224110 kwietnia 2014 roku o godzinie 16.30 odbyła się lekcja otwarta z matematyki dla rodziców uczniów klasy IVA. Tematem było powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych.

Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali interaktywne zadania przygotowane przez nauczyciela oraz utrwalili informacje o ułamkach. Rodzice mogli obserwować swoje dzieci podczas wykonywania ćwiczeń. Uczniowie podczas zajęć byli bardzo aktywni.

Zadania z lekcji dostępne pod adresem: http://www.joanna.palinska.cal.pl/index.php?go=articles&id=281

mini-DSCN2242

Serdecznie dziękuję rodzicom za liczne przybycie.

Joanna Palińska