„WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA… a robi się to TAK!”

„WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA… a robi się to TAK!” to wieloetapowa, trwająca do czerwca 2015 roku kampania społeczna, poświęcona problemowi uzależnienia od komputera i Internetu wśród młodzieży. Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji pod nazwą „Wyloguj się do życia”, która uświadamiała, że zagrożenie uzależnieniem od Internetu wśród młodzieży staje się istotnym problemem społecznym.

Zadaniem startującej w tym roku kampanii jest pokazanie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadmierne i niekontrolowane korzystanie z sieci, przy jednoczesnym zachęceniu młodzieży do szukania alternatyw poza światem wirtualnym oraz łączenia jednego z drugim w konstruktywny i mądry sposób.

 

ZAPRASZAM WSZYSTKICH RODZICÓW I NASZYCH UCZNIÓW DO OBEJRZENIA KRÓTKIEGO FILMU, KTÓRY DAJE DO MYŚLENIA…!

Marta Mędrek