Warsztaty przyrodnicze „NATURALNE SĄSIEDZTWO”.

budka30 października 2014r. klasa Vb uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych „Naturalne sąsiedztwo”, których głównym celem było kształtowanie postaw ekologicznych społeczności lokalnych zamieszkujących Powiat Wrocławski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej dotyczącej rodzimych gatunków roślin i zwierząt.

Uczniowie aktywnie poznawali różne gatunki roślin i zwierząt obecnych  w otoczeniu człowieka, ich funkcje oraz sposoby ochrony. Szkoła została doposażona w instalacje przyjazne przyrodzie – domki i budki dla zwierząt oraz sadzonki rodzimych gatunków drzew i krzewów.

Katarzyna Sowińska