Wycieczka edukacyjna do ZOO we Wrocławiu.

W ramach projektu „Przyjazna szkoła”  11 maja 2023 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do ZOO we Wrocławiu. Uczniowie zwiedzili oceanarium oraz wybiegi zwierząt żyjących w naturze w Afryce i Ameryce Południowej. W oceanarium wspólnie zjedliśmy obiad oglądając  bawiące się pingwiny i foki. Po obiedzie przeszliśmy na przystań statków wycieczkowych i wyruszyliśmy na pokładzie „Nereidy” w piękną podróż po Odrze. Obserwowaliśmy w trakcie rejsu przyrodę środowiska wodnego oraz zabytki Wrocławia.                     

  W wycieczce uczestniczyło 30 uczniów  z klas 5a,5b,5c,6a.

Całość tego wspaniałego wyjazdu było sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas tej wycieczki uczniowie  rozwijali zainteresowania biologiczno-ekologiczne. Mieli okazję czerpać wiedzę poprzez odkrywanie i zabawę.  Bezpośrednie zetknięcie się uczniów z otoczeniem przyrodniczym podczas wycieczki  kształtuje pozytywne postawy wobec środowiska przyrodniczego.

GALERIA – ZOO

  Koordynator projektu oraz opiekun koła ekologicznego Lidia Reps