Warsztaty w Hydropolis

31 października 2022 r. uczniowie należący do koła ekologicznego prowadzonego przez Lidię Reps wzięli udział  w warsztatach w Hydropolis Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Warsztaty w prosty, a zarazem interesujący sposób zobrazowały obieg wody w przyrodzie. Uczniowie  zapoznali się z jego poszczególnymi etapami – od parowania przez  powstanie chmur, aż po opad deszczu. Podczas zajęć dzieci zbadały także glebę i sprawdzili, w jaki sposób człowiek przyczynia się do jej degradacji.

Działania te zrealizowano w ramach programu „Przyjazna szkoła”.

 Koordynator projektu Lidia Reps

Zdjęcia z warsztatów w Hydropolis