Zwiedzanie wystawy w Hydropolis

Członkowie koła ekologicznego mieli okazję zwiedzić wystawy w Hydropolis. Poznali największe głębiny oceanów oraz żyjące tam zadziwiające zwierzęta. Mieli okazję zobaczyć rekina tygrysiego i dowiedzieli się o zagrożeniu wyginięcia tego  gatunku ryby oceanicznej.

Przewodnik pokazał uczniom największe statki pływające po oceanach i wskazał ich rolę w zanieczyszczeniu wód na Ziemi.  Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki  zrobiła makieta Wrocławia z siecią wód lądowych i historia wielkiej powodzi, która nawiedziła miasto i okoliczne obszary Wrocławia w 1997 r.

Działania te zrealizowano w ramach programu „Przyjazna szkoła”.

Koordynator projektu Lidia Reps

Zdjęcia z wystawy w Hydropolis.