Uczniowie III A poprzez grę poznawali swoich kolegów z Francji

W ramach międzynarodowej współpracy eTwinning uczniowie klasy III A na lekcji języka angielskiego poznawali swoich kolegów z Francji, z którymi wspólnie uczą się języka angielskiego.

W jaki sposób? Dzięki technologii informatycznej!

guess02

Koledzy ze szkoły w Moreuil przesłali nam grę “ Who guess?” – czyli  zgadnij kto? Oto  gra

Polega ona na tym, że  osoby biorące w niej udział, do przedstawionej na wspólnym zdjęciu postaci, przyporządkowu ją opisy.

jer03.jpg

Zabawy było co niemiara, uczniowie rozwiązywali zagadki doskonaląc swoje kompetencje językowe.

DSC02677.JPGDSC02678.JPGDSC02679.JPG

Teraz nasza kolej stworzyć opisy i grę. Mamy nadzieję, że nasi koledzy będą się bawili równie dobrze jak my !

Lekcję języka angielskiego, przy współudziale pani Barbary Jedynak przeprowadziła pani Monika Górniak.

Monika Górniak i Barbara Jedynak