Turniej klas pod hasłem „Zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach nieprzewidzianych”

dscn6382

W dniu 17 listopada 2016r.  odbył się Turniej klas I – III pod hasłem „Zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach nieprzewidzianych” w ramach Akcji „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Turniej został przeprowadzony przez  Iwonę Gidzińską i  Iwonę Szwabowska wraz z innymi nauczycielami szkoły, pod nadzorem dyrektora Lidii Reps, wicedyrektora Ewy Winnickiej oraz wicedyrektora Beaty Zielińskiej.

Wszyscy uczniowie z poszczególnych klas wykonywali zadania w drużynach. Każda grupa oznaczona była innym kolorem opasek. Zadania dla drużyn żółtych polegały na: udzielaniu poprawnych odpowiedzi na pytania, dobieraniu odpowiednich numerów alarmowych, wypowiadaniu się  jakie służby należy zawiadomić w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia.

Drużyny oznaczone czerwonym kolorem wykonywały zadania takie jak: wybieranie opakowań produktów zawierających prezentowane oznaczenia, dobieranie znaczeń do poszczególnych oznaczeń na opakowaniach oraz znaków ostrzegawczych ochrony i higieny pracy.

Zadaniem drużyn oznaczonych kolorem zielonym było odszukanie oznaczeń ostrzegawczych ochrony i higieny pracy na terenie naszej szkoły.

Dziaqłania polegające na wykazywaniu się wiedzą z zakresu zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach przeplatane były występami artystycznymi drużyn oznaczonych kolorem niebieskim.

Podczas tej imprezy dzieci wykazały się znajomością zasad bezpieczeństwa, znajomością oznaczeń niebezpiecznych substancji, znakami ostrzegawczymi ochrony i higieny pracy oraz znakami ochrony przeciwpożarowej. Nad prawidłowym przebiegiem tej części konkursu sprawowała pieczę pani Marzena Winter – strażak-ratownik.

Z ramienia Stowarzyszenia 62 Kompanii Specjalnej Commando w Bolesławcu, czynny udział wzięli: Andrzej Nowicki, st. asp. Tomasz Bendyk – Pirotechnik oraz Przewodnik Psa Tropiącego CHYŻYK Nr 14744 „NODY” z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, który przedstawił pracę Policjanta – przewodnika i psa służbowego, a także zasady zachowania podczas ataku agresywnego zwierzęcia.

W trakcie turnieju czynny udział wzięli podkom. Joanna Cieciorko i st. sierż. Piotr Patoła z Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którzy oceniali i uzupełniali wypowiedzi uczestników turnieju na temat bezpieczeństwa oraz informowali uczniów o zasadach związanych z prewencją kryminalną dotyczącą zachowań dzieci w sytuacjach nieprzewidzianych.

Na zakończenie turnieju Pan Radosław Puto konsultant ds. samoobrony, zaprezentował dzieciom pokaz obrony przed starszymi uczniami mającymi zamiar dokonania zaboru kieszonkowego, telefonu, plecaka. Pokaz miał także uświadomić dzieciom, że przemoc może doprowadzić do poważnych skutków utraty zdrowia, a nawet życia. W związku z powyższym w przypadkach nagannych zachowań starszych i silniejszych uczniów, uświadamiano dzieci,  iż należy informować nauczycieli o takich przypadkach, by takie złe zachowania nie uchodziły bezkarnie.

W turnieju uczestniczył także Komendant Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich podkom. Robert Bator.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali upominki i dyplomy.

Uczniowie i nauczyciele serdecznie dziękują Panu Andrzejowi Nowickiemu za pomoc w zorganizowaniu turniej oraz Pani Marzenie Winter, podkomisarz Joannie Cieciorko, starszemu sierżantowi Piotrowi Patole, starszemu aspirantowi Tomaszowi Bendykowi i Panu Radosławowi Puto za aktywny udział w turnieju oraz przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach nieprzewidzianych.

galeria zdjęć