Szkolny Program Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień

program

žW czwartek 18 maja 2017 roku odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami. Wychowawcy poinformują o Szkolnym Programie Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania do audytu, którego efektem będzie otrzymanie certyfikatu i przyłączenie naszej placówki do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do zapoznania się z materiałem, w którym przedstawiliśmy informacje na temat stylów uczenia się (wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk), rodzajów inteligencji,  dominacji półkul mózgowych oraz sposobów pracy z dzieckiem o określonych predyspozycjach.

pokaz można pobrać TU: zainteresowania i uzdolnienia – pokaz dla rodziców