Szkolenie pocztów sztandarowych z zasad Ceremoniału Wojskowego

W dniu 4.04.2019 r. uczniowie wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich wraz z opiekunami panią Karoliną Kubalka i panią Iwoną Więcko wzięli udział w szkoleniu z zasad Ceremoniału Wojskowego dla pocztów sztandarowych szkół zorganizowanym przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Edmunda Bojanowskiego  w Henrykowie. Projekt realizowany był we współpracy z zawodowymi żołnierzami wrocławskich jednostek wojskowych, a patronat nad nim objął Pan Roman Kowalczyk- dolnośląski Kurator Oświaty.

Podczas szkolenia omówiono symbolikę i znaczenie pocztu sztandarowego instytucji cywilnych i wojskowych, podstawowe chwyty sztandaru oraz zasady zachowania się pocztów sztandarowych podczas uroczystości państwowych i religijnych. Płk mgr. inż. Jan Deja oraz ks. kpt. dr Krzysztof Deja przeprowadzili również trening praktyczny, podczas którego uczniowie ćwiczyli podstawowe chwyty sztandaru, a także postawy, wystąpienie, marsz, zwroty, zatrzymanie i zmiany szyku pocztu sztandarowego podczas uroczystości. Szczegółowo omówiono i przećwiczono zachowanie pocztu sztandarowego w kościele podczas uroczystej Mszy Świętej.

Po szkoleniu zwiedziliśmy z przewodnikiem kompleks Klasztoru Księgi Henrykowskiej, w którym znajduje się kopia „Księgi założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie”- cenny dokument historyczny, prawniczy i językowy. W niej to zapisano pierwsze zdanie w języku polskim. Zwiedziliśmy również Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela, Salę Tradycji, Salę Purpurową, Salę Dębową, Salę Żółtą, Refektarz oraz kaplicę, w których podziwialiśmy zabytki sztuki sakralnej: rzeźby, obrazy, księgi i freski.

Trening praktycznego doskonalenia zasad Ceremoniału Wojskowego pod kierunkiem doświadczonych szkoleniowców była dla uczniów cennym i wartościowym doświadczeniem. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pomoże opiekunom w jeszcze lepszym przygotowaniu Pocztu Sztandarowego do udziału w szkolnych oraz patriotyczno- religijnych uroczystościach.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

zapraszamy do galerii zdjęć