Dołącz do Wielkiej Zbiórki Książek 2019!

Zapraszamy wszystkich uczniów, a także ich rodziców oraz pracowników szkoły do Wielkiej Zbiórki Książek, która potrwa do 26.05.2019 r.

Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000 roku. Najważniejsze, żeby były w bardzo dobrym stanie technicznym. Dzięki Waszej hojności będzie możliwość otworzenia bibliotek w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach pomocy, świetlicach wiejskich i środowiskowych. Punkty zbioru książek będą przy pokojach pań woźnych w obu budynkach szkolnych. Zachęcamy, aby podzielić się tym, co nam już zbędne, a co może przydać się jeszcze innym.                                                                            

Angelika Śmigielska-Cygan

Katarzyna Szylar-Łęczycka

Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili.
[Jean de La Bruyére ]