Świetlicowy konkurs plastyczny „Jestem Bezpieczny na drodze”

W ramach działań „Bezpieczny Dolnoślązak” miesiąc wrzesień w świetlicy szkolnej upłynął pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.

Dzieci na zajęciach zapoznawały się z zasadami bezpiecznego poruszaniem się po drogach, zwracania uwagi na znaki drogowe  oraz noszenia odblasków.

Zwieńczeniem wszystkich działań był konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze”,  w którym wzięli udział uczniowie klas I, II i III.

 

Klasy I swoje prace wykonały farbami plakatowymi, a nagrodzone prace  to:

miejsce I       –     Alan Wilczewski  Ia

miejsce II      –     Natalia Piróg  Ia

miejsce III     –     Inka Wawrzyniak Ia

 

Klasy II i III swoje prace wykonały posługując się programem komputerowym Paint:

 

miejsce I       –    Bruno Zarówny, Filip Kobza IIe

miejsce II      –    Anastazja Djaczuk, Amelia Łęczycka IIe

miejsce III     –    Szymon Kuriata IIIc

 

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy  bezpiecznej drogi do szkoły.

Wychowawcy świetlicy

komoreczka-055

zdjecia-z-telefonu-109

zdjecia-z-telefonu-110

zdjecia-z-telefonu-111

zdjecia-z-telefonu-116

zdjecia-z-telefonu-120

zdjecia-z-telefonu-121