Światowy Dzień Wody z PAH.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną”, której celem jest  podnoszenie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych oraz zaangażowanie do działania na rzecz powszechnego dostępu do wody na świecie.

Iwona Szwabowska