Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

logo_pl

 

 

Nasza szkoła jest w gronie 756 Lokalnych Organizatorów WMTDay 2013 – Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

 

W akcji uczestniczą szkoły i instytucje z 18 krajów.

 

 

 

CERTYFIKAT NASZEJ SZKOŁY

certyfikat

AFISZ AKCJI

afisz

Harmonogram akcji WMTDay 2013

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

 

Etap I Przygotowanie do akcji. (16.09 – 20. 09.2013)

 • poinformowanie uczniów o akcji,
 • poinformowanie rodziców o akcji,
 • przygotowanie gazetek na korytarzach szkoły,
 • opublikowanie informacji na stronie szkolnej,
 • druk materiałów ze strony organizatora www.wmtday.org – Sfera Organizatora

 

Etap II Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia! (23.09 – 26. 09.2013)

 • na początku lub końcu każdej lekcji matematyki przypominanie tabliczki mnożenia, rozwiązywanie zadań i kart pracy dotyczących tabliczki mnożenia,
 • uczniowie w domu ćwiczą tabliczkę mnożenia,
 • ustalenie osób do Komisji Egzaminacyjnych MT Egzaminy dla kandydatów na Egzaminatorów MT –  uczniowie klas VI.
 • uczniowie na przerwach w parach pokonują „Matematyczne spacery” na przemian zadają sobie przykłady z tabliczki mnożenia – plakaty porozwieszane w szkole.

 

Etap III Akcja WMTDay 2013 (27.09.2013 – piątek)

 •  II godzina lekcyjna – apel (około 15 minut)

– Dyrektor szkoły wypowiada formułę: Trzeci Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia uważam za otwarty,

– Koordynatorzy przedstawiają program szkolnej akcji,

– uczniowie z nauczycielami wracają do klas i pod kierunkiem nauczyciela rozwiązują karty pracy z tabliczką mnożenia (przygotowane przez koordynatorów),

 • III i IV godzina lekcyjna – EGZAMIN – sala numer 8

– 3 dwuosobowe Komisje Egzaminacyjne z Koordynatorami akcji przeprowadzają ustny egzamin z tabliczki mnożenia,

– uczniowie losują losy znajdujące się w koszyku.

– każdy uczeń wybiera los (tylko jeden!), wersja łatwiejsza lub trudniejsza,

– Komisja Egzaminacyjna sprawdza poprawność udzielanych odpowiedzi,

– Uczeń, który zdał egzamin, otrzymuje LEGITYMACJĘ MT EXPERT i przybija z członkami Komisji Egzaminacyjnej piątkę lub żółwika.

 

 Etap IV Internetowy Konkurs Matematyczno-Logiczny MT EXPERT (27.09 – 06.10.2013)

 

Etap V Wysłanie przez Koordynatora  sprawozdania z akcji (do 16.10.2013)

 

Etap VI Otrzymanie dyplomu przez organizatorów (do 20.10.2013)