Kolejny rok realizujemy program Sprawny Dolnoślązaczek

20130919_083710n3

W naszej szkole uczniowie klas I-III już czwarty raz realizują program Sprawny Dolnoślązaczek.

Głównymi założeniami i celami programu są:

– zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć kultury fizycznej zgodnych z nową podstawą programową,

– uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego,

– zachęcenie do podejmowania przez uczniów nowych form aktywności ruchowej,

– dbałość o stan zdrowia i sprawność fizyczną uczniów klas I-III.

Ideą Programu Sprawny Dolnoślązaczek jest zdobywanie przez uczniów klas I-III specjalnych odznak sportowych. Atrakcyjna forma programu, różnorodność zajęć i sprawdzianów, legitymacje, w których dziecko wkleja kolorowe znaczki dokumentujące zdobycie określonych sprawności, które uprawniają do zdobycia tytułu Sprawnego Dolnoślązaczka, dyplomy i wyróżnienia na koniec roku, zachęcają dużą liczbę uczniów do próbowania swoich sił w zdobywaniu nowych umiejętności.