Świąteczny czas wspólnych prac

Uczniowie na zdjęciach świetlicowych inspirowani tematyką świąteczną wspólnie tworzyli ciekawe prace według własnych pomysłów pobudzające wyobraźnię, rozwijające kreatywność i współpracy w grupie. 
Gratulujemy twórczych pomysłów!

Zespół Nauczycieli Świetlicy