Spotkania z Europą-Wioska Świętego Mikołaja w Rovaniemi i Święty Biskup z Miry, zajęcia z Panią Marią Kempf z MDK Fabryczna Wrocław dla klas I-II

W dniu 4 grudnia 2023 r. na zajęciach świetlicowych uczniowie klas I-II uczestniczyli w piątym „Spotkaniu z Europą” prowadzone przez Panią Marią Kempf z MDK Fabryczna Wrocław. Na spotkaniu p. Maria przybliżyła historię życia Świętego Mikołaja Biskupa z Miry, który swoim przykładem uczył szczerej i bezinteresownej potrzeby dzielenia się dobrem. Dzieci z radością i zadziwieniem przysłuchiwały się także opowieściom o Mikołaju, który ma zawsze worek z prezentami i jest pełen optymizmu, ciepła i przyjaźni i takiego Mikołaja z prawdziwym reniferami można spotkać każdego dnia podczas roku w Wiosce Świętego Mikołaja w Rovaniemi w Finlandii. Ciekawość wzbudziła u dzieci wytyczona linia koła podbiegunowego, którą można przekroczyć i czerwona skrzynka, do której można wrzucić kartkę z życzeniami prezentów adresowaną do Świętego Mikołaja.
Dzieciom na długo pozostaną w pamięci radosne wspomnienia z zajęć i przesłanie jak ważne jest bycie DOBRYM!


Zespół Nauczycieli Świetlicy