Projekt z geografii

PROJEKT

Poniżej informacje dla uczniów na temat projektu: Moja „ mała ojczyzna”  jest atrakcyjnym i wartościowym miejscem.

Projekt edukacyjny z geografii dla uczniów klas VII