Podsumowanie Projektu „W drodze do Niepodległości”.

W dniach 23.10.2021r.- 10.11.2021r. w naszej szkole realizowany był projekt  „W drodze do Niepodległości”. Projekt opracowała pedagog Iwona Więcko. Koordynatorami projektu były: p. Iwona Więcko i p. Marta Czerwieniec. Był on  realizowany we współpracy z nauczycielami.

Celem projektu było upamiętnienie 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,  kształtowanie tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych, rozbudzanie zainteresowania przeszłością Polski oraz kształtowanie szacunku  do wartości, symboli  i tradycji narodowych.

Projekt zakładał organizowanie wystaw tematycznych i podejmowanie działań wychowawczych, które miały pomóc w rozwijaniu postaw patriotycznych uczniów i budzeniu w nich świadomości narodowej.

Realizowany projekt był wsparciem w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu miłości Ojczyzny, poszanowania wartości, wolności i niepodległości. Służył budowaniu tożsamości narodowej  oraz uczył przywiązania do historii i tradycji.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną, w której podsumowany został Projekt  ,,W drodze do Niepodległości”.

PREZENTACJA PODSUMOWANIE PROJEKTU „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI”

                                                                              Koordynatorki projektu

Iwona Więcko

Marta Czerwieniec