Podsumowanie Projektu ,,BohaterON w Twojej szkole”.

W listopadzie 2023r. w klasie VIIc realizowano Projekt ,,BohaterON w Twojej szkole”. Projekt był częścią ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej ,,BohaterON –włącz historię!” Kampania miała na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Koordynatorem projektu była wicedyrektor Iwona Więcko. Był on realizowany we współpracy z panią Zofią Jankowską- wychowawczynią klasy VIIc.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego.

Uczniowie zostali zapoznani z celem akcji ,,BohaterON w Twojej Szkole” oraz z biogramami Powstańców Warszawskich. Wicedyrektor Iwona Więcko przeprowadziła  w klasie VIIc lekcję na temat ,, Iskra nadziei”. Podczas zajęć wicedyrektor przeprowadziła pogadankę na temat Powstania Warszawskiego oraz dyskusję na temat ,,Kim jest bohater?”. W ramach podsumowania projektu uczniowie wykonali kartki dla Powstańców Warszawskich oraz napisali podziękowania, które zostały zamieszczone na wirtualnej mapie Polski w ramach Akcji „Dumni z Powstańców Warszawskich”. Szkolny chór ,,Gama” pod kierunkiem Pani Pauliny Buczkowskiej- Grzelka wykonał pieśń  patriotyczną pt. ,,Warszawskie dzieci”. W ten sposób uczniowie pokazali, że pamiętają o bohaterach walczących o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Realizowany projekt był wsparciem w wychowaniu patriotycznym młodzieży.  Jego celem było wzmacnianie poczucie tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowanie wrażliwości społecznej.

PODSUMOWANIE PROJEKTU (.pdf)

Wicedyrektor

Iwona Więcko