Podsumowanie innowacji pedagogicznej Zainteresuj się programowaniem.

Program realizowany przez nauczycielkę Iwonę Gidzińską w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich w latach 2017-2019.

Głównym motywem podjęcia realizacji innowacji pedagogicznej z programowania było nauczenie dzieci rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi kształtując ich otwartość, aktywność, kreatywność, algorytmiczne myślenie w rozwiązywaniu problemów matematycznych, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. Zadaniem innowacji było również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań.

Cel ogólny innowacji: Przygotowanie uczniów do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są algorytmiczne myślenie oraz elementy nauki programowania.

Program innowacji był przeznaczony dla uczniów klas II w roku szkolnym 2017/2018 i klas III w roku szkolnym 2018/2019 o zainteresowaniach komputerowych, matematycznych, którzy zadeklarowali chęć uczestniczenia w zajęciach Mistrzów Kodowania.  

Dzięki wdrożeniu innowacji z uwzględnienie nowatorstwa, zajęcia z uczniami przyniosły następujące efekty:

a) Wspomaganie zdobywania podstawowych kompetencji i umiejętności ucznia poprzez naukę programowania, wprowadzenie do programu zajęć języka programowania, jako edytora tekstu.

b) Zdobycie przez uczniów podstawowych umiejętności tworzenia prostych skryptów.

c) Umiejętność zaprojektowania i zrealizowania gry czy prostej animacji w programie Scratch oraz zaprogramowania swojej postaci tak, aby zachowywała się zgodnie z oczekiwaniami.

d) Rozwój umiejętności uczniów w zakresie czytania, liczenia, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz zachowań społecznych.

e) Wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami nie tylko na zajęciach komputerowych.

f) Wzrost samooceny i kreatywności ucznia.

g) Umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.

h) Umiejętność współpracy w grupie.

i) Dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami oraz innymi użytkownikami stron internetowych.

j) Zwiększenie zainteresowania programowaniem.

Fotorelacje z prowadzonych zajęć

Prezentacja podsumowania innowacji pedagogicznej.