Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2013/2014

Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2013/2014

 poczet2013

Mateusz Susłowicz

Joanna Drab

Zofia Muchorowska

***

Jakub Leśniak

Karolina Sałdyka

Wiktoria Leonik

Opiekunowie pocztu sztandarowego: p . Iwona Więcko i p. Karolina Kubalka.