Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2012/2013

Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2012/2013

poczet2012

Łukasz Dragon

Zuzanna Wójciak

Agata Rubaszewska

***

Szymon Kalinowski

Dominika Ottenbreit

Weronika Basińska

Opiekunowie pocztu sztandarowego: p . Iwona Więcko i p. Karolina Kubalka.