Opiekunowie samorządu

samorzad

Opiekunem samorządu uczniowskiego jest: p . Elżbieta Pluta oraz p. Marta Mędrek.