Regulamin bibilioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

biblioteka1

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek, kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 4. Jednorazowo wolno wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczania większej liczby książek jednorazowo.
 6. O książkę należy poprosić bibliotekarza lub, za jego zgodą, wybrać ją samodzielnie.
 7. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni.
 8. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 9. Wypożyczone książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 10. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 11. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki.
 12. Książkę zagubioną lub zniszczoną powinien uczeń odkupić, względnie ofiarować w zamian inną, uznaną za bibliotekarza za równowartościową.
 13. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 14. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z  niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.