List do rodziców – cyberprzemoc

Szanowni Państwo.

W ostatnim czasie otrzymujemy niepokojące informacje na temat działań uczniów naszej szkoły w Internecie.

Uczniowie na portalach społecznościowych i komunikatorach (Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat itp.) zamieszczają wulgarne wpisy oraz komentarze wobec rówieśników. Dochodzi do hejtowania, obrażania, grożenia oraz publikowania ośmieszających i kompromitujących zdjęć. Uczniowie stają się również ofiarami rozmaitych intryg prowadzonych  z użyciem Internetu i telefonów komórkowych. Powyższe zachowania są przejawem cyberprzemocy i niosą za sobą poważne konsekwencje zarówno dla ofiar, jak i dla agresorów i często przenoszą się ze świata wirtualnego na środowisko szkolne.

W przeciwdziałaniu cyberprzemocy niezwykle ważna jest rola Rodziców i szkoły.  W naszej placówce podejmujemy działania wychowawcze uświadamiające uczniom, czym jest cyberprzemoc i jakie może mieć ona konsekwencje. Jednak ze względu na to, że telefon komórkowy jest własnością prywatną Państwa i Państwa dzieci nie mamy możliwości jego kontroli. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, zwracamy się  do Państwa z prośbą o sprawdzanie, w jaki sposób Państwa dziecko korzysta z Internetu i w jaki sposób spędza ono czas w Sieci. Prosimy zwracać szczególną uwagę na grupy społecznościowe, do których należy dziecko i na wpisy, jakich dokonuje. Prosimy, aby Państwo  w rozmowach ze swoimi dziećmi podejmowali temat przemocy w Sieci. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania wychowawcze pomogą w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w świecie wirtualnym i realnym.

Pedagog Iwona Więcko

Psycholog Anna Szkarłat