Egzamin na kartę rowerową

W dniu 22 czerwca odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową.

Miło mi poinformować, że 44 uczniów naszej szkoły pomyślnie zdało ten egzamin. GRATULACJE !!!

GALERIA

Przepisowy rowerzysta FILM

Link do pobrania arkusza zaliczeń  (kliknij):  ARKUSZ ZALICZEŃ

Proszę o wypełnienie pierwszej części arkusza zaliczeń.

W rubryce drugiej swój podpis składa rodzic lub prawny opiekun ucznia. W uwagach wpisuje: Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej.

Pozostałe rubryki wypełnia egzaminator.

Organizator egzaminu:

Małgorzata Czarnik

Elżbieta Drabo