DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI W KLASACH V – VIII

Gdyby zapytać, co świętujemy 21 marca, większość odpowiedziałaby pewnie, że pierwszy dzień wiosny. Jest to też jednak dzień zwrócenia szczególnej uwagi na ludzi z zespołem Downa i ich potrzeby.    

Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, a od 2012 roku organizowane jest pod patronatem ONZ.

Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki, które są synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim codziennie mierzą się osoby z zespołem Downa.

Aby okazać swoją solidarność i zrozumienie dla odmienności, uczniowie naszej szkoły przyszli w tym dniu w kolorowych skarpetkach nie do pary.

Samorząd Uczniowski