Działania pedagogów i psychologów szkolnych w związku z nauczaniem zdalnym i powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w roku szkolnym 2020/2021

Obecny rok szkolny jest bez wątpienia wyjątkowy. W związku z mieszanym trybem nauczania nasi uczniowie muszą adaptować się do różnych, nowych dla każdego z nas i niekiedy trudnych warunków, w jakich przyszło im się rozwijać.

Aby wspierać ich poczucie bezpieczeństwa i wzmacniać relacje, które zawiązali jako zespoły klasowe pedagodzy i psycholodzy klas I-III oraz IV-VIII podjęli szereg różnorodnych działań odpowiadających na aktualne potrzeby dzieci i dopasowanych do obowiązujących warunków.
Zachęcamy do zapoznania się z Harmonogramem działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie do szkoły – pdf

Pedagodzy szkolni
Iwona Więcko
Joanna Szymańska

Psycholodzy szkolni
Małgorzata Miziak
Anna Szkarłat